Reklama

Klub historyczny

 Klub historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” rozpoczął działalność w Białymstoku. Zadaniem Klubu jest zapoznawanie szerokich kręgów społeczeństwa, w tym młodzieży, z opartą na rzetelnych podstawach naukowych wiedzą historyczną o losach państwa i społeczeństwa polskiego w latach okupacji i powojennego zniewolenia.

 ”Coraz mniej jest żyjących świadków historii XX wieku, a jeszcze wiele relacji warto zapisać” – przypomniał nam dyrektor białostockiego IPN prof. Cezary Kuklo. Spotkania w klubie będą szansą na zbliżenie młodzieży do świadków historii, spokojne wysłuchanie referatów historycznych, wspólne wspominanie dyskusję, a nawet spisywanie relacji.

 Klub historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” jest oddziałem białostockim klubu warszawskiego, który powstał z inicjatywy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. Klub skupia byłych żołnierzy podziemia niepodległościowego, historyków, dziennikarzy i młodzież. https://www.bstok.pl/up/news/967_1.jpg https://www.bstok.pl/up/news/967_2.jpg https://www.bstok.pl/up/news/967_3.jpg

Reklama