Kierownicy Bezpiecznego Wypoczynku Wakacyjnego 2022, konkurs został rozstrzygnięty

Kierownicy Bezpiecznego Wypoczynku Wakacyjnego 2022, konkurs został rozstrzygnięty

Data publikacji 30.09.2022

Konkurs „Kronika wakacyjna” skierowany był do kierowników letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizujących kolonie, półkolonie, obozy, na terenie województwa podlaskiego. Jego celem było kreowanie pozytywnych zachowań w sytuacji zaistnienia zagrożenia, a warunkiem udziału wykonanie albumu wakacyjnego, przez wypoczywające dzieci.

Konkurs „Kronika wakacyjna”, którego organizatorem byli profilaktycy z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji został rozstrzygnięty. Jego organizacja możliwa była dzięki współpracy z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku, Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych oraz Delegaturą Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Białymstoku. Organizatorzy położyli nacisk na promocję bezpieczeństwa i właśnie tematyka związana z kreowaniem właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia była jego głównym założeniem. Wyróżnieni organizatorzy przygotowali w wersji elektronicznej albumy, które były współtworzone przez wypoczywające dzieci. W konkursie wyróżnione zostały albumy wykonane przez kierowników letniego wypoczynku w Ośrodku „Carino” w Nowej Łuce, w Stanicy Kajakowej w Narewce i w placówce „Kwadrat” w Suwałkach. Wykonawcy zwycięskich prac otrzymali tytuł  „Kierownika bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego 2022”.

Źródło: Podlaska Policja

Reklama