Kiedy warto wymienić zawory na liniach produkcyjnych?

Zawory różnego rodzaju to elementy instalacji, które zakłada się z myślą o maksymalnie długiej eksploatacji. Zasadniczo nie powinny one generować znaczących kosztów, ale to nie znaczy, że jedynym sygnałem świadczącym o konieczności wymiany zaworu jest jego fizyczne uszkodzenie. Są przynajmniej cztery inne scenariusze, w których warto podjąć się wymiany zaworów na liniach produkcyjnych.

Stare zawory do wymiany

W przypadku niektórych zaworów producenci wprost określają przewidywany okres eksploatacji, ale nie zawsze tak jest. Niekiedy trzeba przyjąć zdroworozsądkowe założenia i wymienić zawór wyraźnie starszy od pozostałych albo taki, którego różne egzemplarze coraz częściej wykazują oznaki zużycia. W niektórych przypadkach takie postępowanie będzie oczywiście oznaczało, że wymienia się zawór, który potencjalnie mógłby jeszcze trochę posłużyć, ale w tym przypadku decyduje nie rachunek bieżący, tylko ocena wielkości strat, jakie mogłaby spowodować awaria zaworu o nieznanym stanie technicznym.

Wymienić zawory o rosnących kosztach utrzymania

Niektóre zawory działają niemal bezobsługowo, jednak bardziej skomplikowane modele mogą wymagać regularnych prac konserwacyjnych. Kiedy tak się dzieje, a konserwacja wymaga na przykład częstszej wymiany podzespołów, to wtedy warto rozważyć wymianę całego zaworu. To szczególnie wyraźne, jeśli chodzi na przykład o zawór bezpieczeństwa, ale tak naprawdę w każdym przypadku, w którym w określonej perspektywie konserwacja jest droższa od wymiany, warto po prostu dokonać prewencyjnej wymiany zużytego zaworu. Trzeba bowiem podkreślić, że zawór to nie tylko konkretna część robocza, ale też mechanizmy kontroli i sterowania, a one także mogą podlegać zużyciu z różnych powodów.

Nowe normy, nowe zawory

W tym kontekście dobrym przykładem będzie zawór antyskażeniowy. Konstrukcja tego rodzaju zaworów zakłada zawsze określoną precyzję działania, ale normy, które określały ten poziom dokładności, mogą ulegać zmianom. Nie chodzi tu nawet o zmiany norm formalnych, ponieważ te są dość stabilne, ale o zmiany rynkowe – zdarza się, że choć zawory spełniają wymagane normy, to jednak nie gwarantują czystości, jaką osiągają konkurencyjne firmy na swoich liniach. Nawet jeśli te odstępstwa nie wpływają na poziom bezpieczeństwa, to w celu utrzymania przewagi konkurencyjnej wymienia się sprawne zawory na takie, które zwyczajnie w większym stopniu odpowiadają oczekiwaniom rynkowym.

Zawory jako ostatni element do modernizacji

Zawory wymienia się wreszcie także w związku z szerzej zakrojonymi planami modernizacyjnymi. Ponieważ odpowiadają one za kontrolę stanu instalacji przemysłowych, to w chwili zainstalowania nowych systemów zarządzania, często także zawory trzeba wymienić na takie, które będą zgodne z właśnie przyjętym standardem. W teorii często zawór może pozostać poza zintegrowanym systemem bez szkody dla procesu produkcyjnego, jednak w takiej instalacji siłą rzeczy możliwości sterowania będą ograniczone, skoro pozostaną w niej zawory niezgodne z bieżącym standardem. Jeśli wymiana zaworów – nawet sprawnych – może przynieść wymierny wzrost wydajności, to nigdy nie należy z góry z niej rezygnować.