"KAMPANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OSÓB STARSZYCH" W SUWAŁKACH

„KAMPANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OSÓB STARSZYCH” W SUWAŁKACH

Data publikacji 16.09.2019

Problem zaginięć osób w podeszłym wieku, przemoc domowa wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych to istotne kwestie bezpieczeństwa społecznego. Edukacja i rozpowszechnianie informacji o problemach związanych z bezpieczeństwem seniorów ma priorytetowe znaczenie w przeciwdziałaniu takim zdarzeniom.

W Suwałkach zorganizowano KAMPANIĘ NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OSÓB STARSZYCH. W jej trakcie poruszana była tematyka przemocy domowej wobec seniorów ale także problematyka zaginięć i przestępstw popełnianych metodą na tak zwanego „wnuczka”. Kampanię przygotowali policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku we współpracy z Grupą Ratowniczą Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom „Nadzieja” w Łomży, Oddziałem Wojewódzkim w Białymstoku Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Nadleśnictwem Suwałki i Komendą Miejską Policji w Suwałkach. Konferencja zorganizowana została w ramach wojewódzkiego programu profilaktycznego „poMOC, a nie przeMOC!”, a także projektu „Senior Alert”. 

W trakcie trwania konferencji głos zabrał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, który podkreślił istotę podejmowania wszelkich działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa na różnych płaszczyznach seniorom. Z kolei Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz podkreślał wagę przekazu informacji o zagrożeniach wobec osób starszych. Problematykę i cel kampanii przedstawili ksiądz Radosław Kubeł Prezes Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom „Nadzieja” i Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku nadkomisarz Joanna Mocarska.

Celem zorganizowanej kampanii jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem występujących z różnych przyczyn zaginięć osób dorosłych, starszych. Każde z nich ma swój indywidualny charakter i przebieg. Najczęściej z powodu zaników pamięci, wystąpienia nagłych zaburzeń psychicznych, wypadków, zasłabnięć. Zdarzają się także przyczyny związane ze świadomym zerwaniem kontaktu z osobami bliskimi. Jedne z najtrudniejszych przypadków zaginięć dotyczą natomiast osób w podeszłym wieku, które pozostawione same sobie giną bez wieści. Zapobieganie przemocy w rodzinie wobec osób starszych jest szczególnie istotnym zagadnieniem w społeczeństwie, a ochrona seniorów przed przemocą należy do Powszechnych Praw Człowieka.

Spotkanie było też doskonałą okazją do tego, aby przypomnieć zgromadzonym, jak ważnym dla naszego bezpieczeństwa jest noszenie elementów odblaskowych, zwłaszcza kiedy dzień staje się coraz krótszy i szybko zapada zmrok. Wszyscy uczestnicy konfertencji otrzymali odblaski.

Źródło: Policja Podlaska