Reklama

Już w lutym kolejne przyjęcia do służby

19 stycznia br. po raz pierwszy w tym roku w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej został przeprowadzony drugi etap postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej. Kandydaci rozpoczęli kwalifikacje od testu z wiedzy ogólnej, następnie przystąpili do testu pisemnego z języka obcego oraz uczestniczyli w egzaminie ze sprawności fizycznej. Na zakończenie  odbyła się rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której aplikujący mieli okazję do zaprezentowania swoich kompetencji predysponujących ich do służby w Straży Granicznej. Do drugiego etapu kwalifikacji przystąpiło 20 kandydatów, spośród których 17 otrzymało ocenę pozytywną. Całość nadzorowała komisja egzaminacyjna, w której skład weszli funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału SG i przedstawiciele Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.


Zainteresowanym przypominamy, że Podlaski Oddział Straży Granicznej prowadzi ciągły nabór do służby w Straży Granicznej. W 2023 roku planowane jest przyjęcie 150 osób. W lutym odbędzie się pierwsze ślubowanie kilkudziesięciu nowych funkcjonariuszy.


Nowym udogodnieniem dla kandydatów ubiegających się do służby jest zorganizowanie od stycznia 2023 r. całej procedury kwalifikacyjnej na miejscu – w komendzie POSG w Białymstoku.


Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładce Nabór do służby.


Zdjęcia: Emilia Ostapowicz


Podlaska Straż Graniczna

Reklama