Reklama

Jubileuszowe śpiewanie

  Wielkim powodzeniem cieszył się koncert inauguracyjny najstarszego nie tylko w Polsce festiwalu muzyki cerkiewnej. Jego pomysłodawca od ćwierć wieku stara się zainteresować chóry ze wszystkich stron świata i wszystkich wyznań niepowtarzalną urodą muzyki inspirowanej tradycją wschodniego chrześcijaństwa.

  Jak przed rokiem inaugurację festiwalu rozpoczęły wyśpiewane wśród widowni ”Gaude Mater Polonia” i ”Rosyjska Ziemia”. W polsko-ukraińskim koncercie wystąpił Męski Zespół Muzyki Cerkiewnej z Warszawy kierowany przez ks. Jerzego Szurbaka zaś w drugiej ukraiński Chór Kameralny „Kijów” pod dyrekcją Mykoły Gobdycza. Oba zespoły są lauteatami dotychczasowych edycji festiwalu, podobnie jak wiekszość tegorocznych uczestników. Nieprzerwanie kierujący festiwalem od 25 lat Mikołaj Buszko witając gości podkreślał, że festiwal nie ma na celu zastąpienia liturgii a pokazanie wielu odcieni chóralistyki inspirowanej prawosławiem.

  Do soboty włącznie festiwalowe jury przesłucha 26 zepołów chóralnych z 16 krajów. O miano najlepszego w trzech kategoriach konkurować będą chóry z krajów, gdzie prawosławie jest religią dominującą jak Rosja, Ukraina, Białoruś, Grecja czy Serbia oraz takich, w których tradycje wschodniego chrześcijaństwa są niemal nie znane jak Francja czy Włochy. Nowością tegorocznego festiwalu jest Międzynarodowe Forum Kompozytorów i Dyrygentów zajmujących się muzyką cerkiewną. Atrakcją dla miłośników folkloru będzie koncert muzyki narodowej zaplanowany na piątkowy wieczór w ”Spodkach”, zaś 17 maja w bazylice katedralnej zabrzmi inspirowana prawosławnym nabożeństwie paschalnym ”Jutrznia” skomponowana przez Krzysztofa Pendereckiego – artystycznego patrona festiwalu.

https://www.bstok.pl/up/news/765_1.jpg https://www.bstok.pl/up/news/765_2.jpg https://www.bstok.pl/up/news/765_3.jpg https://www.bstok.pl/up/news/765_4.jpg https://www.bstok.pl/up/news/765_5.jpg https://www.bstok.pl/up/news/765_6.jpg https://www.bstok.pl/up/news/765_7.jpg

Reklama