Reklama

Jubileusz 70-lecia Archiwum Państwowego w Białymstoku

Powstało w 1953 roku i od tamtego czasu zgromadziło ponad 4 km akt, z których najstarsze pochodzą z XVII wieku. Uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu instytucji odbyło się we wtorek, 28 listopada. Okolicznościowy grawerton dyrektorowi archiwum dr. Markowi Kietlińskiemu wręczyła członek zarządu województwa Wiesława Burnos.


Cztery kilometry akt

O najciekawszych materiałach opowiedział Bartłomiej Samarski, kierownik Oddziału Promocji i Popularyzacji Zasobu.

– Najstarszym dokumentem naszego zasobu jest Księga grodzka Brańska z 1640 r. Mamy bardzo ciekawy przykład Silva Rerum rodu Krassowskich. Jest to księga z XVIII w., w której jest odwzorowany herb Ślepowron. Mamy uniwersały królów z XVIII w., ponowienie praw i przywilejów Wasilkowa z pieczęcią Wielkiego Księstwa Litewskiego – wyliczał.

Instytucja przechowuje także m.in. akta administracji pruskiej z lat 1795-1807, urzędów z terenu byłych guberni łomżyńskiej i suwalskiej z lat 1867-1917 oraz akta Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Białymstoku. Gromadzi również dokumentację powstającą współcześnie w instytucjach państwowych i samorządowych.

Zwieńczeniem wtorkowej uroczystości było zwiedzanie instytucji, gdzie zebrani goście mogli zobaczyć to, co na co dzień niedostępne, czyli archiwum „od kuchni”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, duchowieństwo, reprezentanci podlaskich instytucji, pasjonaci historii oraz licznie zgromadzenia sympatycy i pracownicy archiwum.

Anna Augustynowicz
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Mateusz Duchnowski

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama