Reklama

Jubileusz 20-lecia powstania Placówki Straży Granicznej w Michałowie

Gospodarzem uroczystości był Komendant Placówki SG w Michałowie mjr SG Piotr Gimier. W jubileuszu uczestniczyli: Zastępca Komendanta Podlaskiego Oddziału SG płk SG Andrzej Stasiulewicz, kapelani Podlaskiego OSG, funkcjonariusze z Placówki SG w Michałowie oraz przedstawiciele służb mundurowych i zaproszeni goście.

Podczas uroczystości trzech funkcjonariuszy, którzy 20 lat temu zaczynali tworzyć historię placówki za zaangażowanie i wkład w ochronę granicy Rzeczypospolitej Polskiej otrzymało pamiątkowe grawertony. Medalem za zasługi dla Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej wyróżniono byłych komendantów tej placówki. Pierwszym jej komendantem był ppłk SG Olgierd Misiukanis, który dowodził w latach 2002 – 2010. Po udaniu się na zasłużoną emeryturę stery komendanckie przejął ppłk SG Jacek Dederko na okres 3 lat (2010-2013). Pźniej obowiązki komendanta przez kilka miesięcy pełnił mjr SG Artur Sieńko– etatowy zastępca. Od marca 2014 r. do listopada 2021 r. placówką kierował ppłk SG Włodzimierz Pielach.

W trakcie apelu Komendant Miejski Policji w Białymstoku, Komendant Komisariatu Policji w Zabłudowie, Komendant Straży Ochrony Kolei w Białymstoku, Nadleśniczy Nadleśnictwa Żednia i Komendant Straży Leśnej Nadleśnictwa Żednia uhonorowani zostali pamiątkowym grawertonem.

Na zakończenie płk SG Andrzej Stasiulewicz pogratulował wyróżnionym i jednocześnie podziękował wszystkim funkcjonariuszom za odpowiedzialną i rzetelną służbę, za codzienny trud i gotowość do najwyższych poświęceń.

Placówka SG w Michałowie została włączona w system ochrony granicy odcinka ochranianego przez Podlaski Oddział Straży Granicznej 19 października 2002 r. Zarządzeniem Komendanta Głównego Straży Granicznej jako Strażnica w Michałowie, obejmując swym zasięgiem obszar dwóch gmin Michałowa i Zabłudowa. Z dniem 2 stycznia 2003 r. w wyniku reorganizacyji Strażnica stała się Placówką. Ochrania odcinek granicy z Republiką Białoruś  o długości ponad 19 km. Linia granicy państwowej przebiega lądem w terenie zalesionym, fragmentami rzek Świsłocz i Istoczanka. Placówka SG w Michałowie od północy sąsiaduje z Placówką SG w Bobrownikach, a od południa z Placówką SG w Narewce.

 

Reklama