Reklama

Jolanta Pauk z Politechniki Białostockiej z tytułem profesora

Prof. Jolanta Pauk jest absolwentką kierunku automatyka i robotyka Wydziału Mechanicznego (2000). Stopień naukowy doktora (2005) i doktora habilitowanego (2012) w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna zdobyła w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Instytutu Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.

Kilkaset prac, współpraca międzynarodowa

Jej dorobek naukowy od początku pracy na uczelni obejmuje ponad 160 prac naukowych i ponad 200 sporządzonych recenzji artykułów indeksowanych w Web of Science.

Wysoką pozycję w krajowym i międzynarodowym środowisku naukowym prof. Pauk zawdzięcza swojej aktywności w pozyskiwaniu i kierowaniu projektami naukowo–badawczymi, w tym m.in. ze środków Interreg Polska-Litwa, Erasmus+, MNiSW, EFS, NCBR. Prof. Jolanta Pauk efektywnie współpracuje z licznymi zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Jest również ekspertem w międzynarodowych zespołach w ramach programu Horyzont 2020 i Horyzont Europa. Jest członkiem m.in.: Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, sekcji Biomechaniki Komitetu Mechaniki PAN, a także ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku inżynieria biomedyczna.

Istotnym elementem rozwoju naukowego prof. Jolanty Pauk są kilkumiesięczne staże w innych ośrodkach naukowych, jak np. Research & Technology Development Glenrose Rehabilitation Hospital  (Kanada), Centrum Bioinżynierii w Mediolanie, Politechnice Warszawskiej, a także staże przemysłowe w Centrum Ortopedyczno-Protetycznym w Białymstoku i Aptiv Services Poland S.A w Krakowie.

Liczne osiągnięcia

Prowadząc działalność związaną z kształceniem młodej kadry, prof. Jolanta Pauk była promotorem w dwóch zakończonych przewodach doktorskich. Sporządziła dziesięć recenzji rozpraw doktorskich (w tym pięć o zasięgu międzynarodowym) i dwie recenzje w postępowaniu o uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego. W latach 2013-2019 pełniła funkcję opiekuna naukowego koła studenckiego BiomCyberMedic na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.

Za działalność naukową była wielokrotnie nagradzana: nagrodą I stopnia Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w programie START, stypendium MNiSW dla młodych wybitnych naukowców.

źródło i fot.: Politechnika Białostocka
oprac.: Anna Augustynowicz

Reklama