Jakie wyglądają święta w domu dziecka?

Wychowankowie instytucjonalnej pieczy zastępczej mają trudny dostęp do tego, co kojarzymy ze świąteczną atmosferą – rodzinnej miłości i bezpieczeństwa. Organizacje pozarządowe tworzą jednak mikołajkowe akcje dobroczynne, które wychodzą naprzeciw potrzebom dzieci. A wśród nich – Choinka Dobrych Serc organizowana przez Fundację Dobrych Inicjatyw.

Święta w domu dziecka wcale niekoniecznie muszą wiązać się z kłopotami materialnymi. Dzieci co roku piszą listy do Świętego Mikołaja, a dzięki dobrym sercom darczyńców wiele z nich zostaje zrealizowanych. W ramach inicjatywy Choinka Dobrych Serc osoby wolontariackie deklarują za pośrednictwem strony internetowej fundacji, którymi listami chcą się zaopiekować. A potem – podczas grudniowego finału – prezenty trafiają w dziecięce ręce i wywołują liczne uśmiechy.

Jakie wyzwania spotykają placówki opiekuńczo-wychowawcze w okresie Świąt?

Reklama

Wbrew wszystkiemu tzw. domy dziecka nie cierpią na brak środków na każdym polu. Dlatego bardzo ważne jest, żeby pomoc była świadoma i dobrze celowana. Nie należy myśleć o dobroczynności w kontekście opróżnienia własnego domu z rzeczy niepotrzebnych. Dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych mają tak samo wartościowe marzenia i ambicje jak ich rówieśnicy w domach rodzinnych. Boże Narodzenie jest dla nich często jedyną szansą, żeby liczyć na coś oryginalnego, zgodnego z ich hobby. Dlatego fundacja zachęca do wnikliwego czytania dziecięcych listów i uważnego działania w odpowiedzi na potrzeby dzieci. Jako społeczeństwo mamy przy okazji okazywania solidarności bardzo ważny cel do zrealizowania. To budowanie świadomości o potencjałach wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej. Mamy do czynienia z osobami o licznych talentach, które tylko czasem napotykają więcej przeszkód niż  ich rówieśnicy w warunkach dobrze funkcjonującej rodziny. Jeśli tylko wykonamy (wspólnie z nimi) trochę wysiłku, by wyrównywać szanse, to z dumą i satysfakcją możemy śledzić jak wykwitają wspaniałe bukiety sukcesów osobistych.

Finał akcji Choinka Dobrych Serc

Tegoroczny finał akcji świątecznej Fundacji Dobrych Inicjatyw odbędzie się 18 grudnia. Prawie 500 dzieci będzie uczestniczyć we wspólnym spotkaniu choinkowym. Tematem edycji 2023 są kulinaria. Dlatego młodociani podopieczni będą bawić się w rozmaitych zawodach z zakresu kuchni świata. Będą też wspólnie ozdabiać pierniki. No i przede wszystkim wspólnie spędzać czas – razem z organizatorami i osobami wolontariackimi. To podsumowanie pracy, którą wykonujemy przez cały rok na rzecz rozwoju osobistego i edukacyjnego. Symboliczny wymiar wydarzenia na Boże Narodzenia pozwala na celebrowanie sukcesów, które wcześniej kosztowały dzieci dużo samozaparcia i motywacji.