Reklama

Jak wygląda ewidencja czasu pracy w XXI wieku?

Ewidencja czasu pracy to obowiązek każdego pracodawcy narzucony przez ustawę Kodeksu pracy. Tradycyjne metody prowadzenia ewidencji czasu pracy odchodzą do lamusa, a wraz z rozwojem technologicznym pojawiają się nowe, wygodne formy prowadzenia kadr i wszystkich obowiązków związanych z zatrudnieniem i monitorowaniem czasu pracy pracownika. Zobacz, jak wygląda ewidencja czasu pracy w XXI wieku.

Dlaczego należy prowadzić ewidencję czasu pracy? 

Ewidencję czasu pracy należy prowadzić z kilku powodów. To po pierwsze obowiązek prawny nakładany na każdego pracodawcę zatrudniającego pracowników na umowę o pracę, po drugie istotne działanie kadrowe. Przede wszystkim dzięki odpowiednio prowadzonej ewidencji czasu pracy, pracodawca może wyliczyć wynagrodzenie pracownika, wynagrodzenie w związku z pracą w godzinach nadliczbowych, a także innych świadczeń związanych z pracą. Należy pamiętać, że pracodawca ma obowiązek udostępnienia ewidencji pracownikowi na jego wniosek. Co więcej, prowadzenie ewidencji czasu pracy zapisane jest w Kodeksie pracy. Zarówno sposób, jak i cały zakres prowadzenia ewidencji czasu pracy zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Paragraf 8 i 8a rozporządzenia wskazuje, jak pracodawca ma założyć i prowadzić dla każdego pracownika kartę ewidencji czasu pracy. Ewidencja czasu pracy zawiera: 

  • pracę w poszczególnych dobach roboczych, w tym w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy, które wynikają z rozkładu czasu pracy pięciodniowym tygodniu pracy, 
  • dyżury,
  • urlopy,
  • zwolnienia od pracy
  • inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy.

Warto wspomnieć, że do karty ewidencji czasu pracy każdego pracownika dodaje się również wnioski o udzielenie czasu wolnego od pracy w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych. Takie są podstawy prawne i w przedstawiony, skrótowy sposób wygląda ewidencja czasu pracy. Co z jej nowoczesną formą? 

Nowoczesna ewidencja czasu pracy – jak wygląda? 

Nowoczesna ewidencja czasu pracy prowadzona jest elektroniczne. To oznacza, że szereg obowiązków związanych z jej prowadzeniem dokonywana jest dzięki odpowiednim, dedykowanym systemom, z których korzysta pracodawca Dobrym przykładem jest ewidencja czasu pracy w inewi.pl, gdzie możemy znaleźć szeroką ofertę zastosowań potrzebnych do prowadzenia ewidencji czasu pracy, sporządzania grafików online, rejestrowania godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz sporządzanie wniosków urlopowych i wysyłanie ich elektronicznie. 

Rejestracja czasu – nowoczesne formy 

Podobnie jest z rejestrowaniem czasu pracy zatrudnionych, które stanowi element odpowiednio prowadzonej ewidencji czasu pracy. Nowoczesne metody to między innymi zapisywanie rozpoczęcia pracy poprzez dedykowane aplikacje, kody QR, czytniki linii papilarnych, a nawet zdjęcie twarzy pracownika. Jako urządzenie do rejestrowania czasu pracy może posłużyć nawet zwykły smartfon, na którym zainstalowany będzie program do rejestrowania rozpoczęcia i zakończenia pracy w miejscu wykonywania obowiązków służbowych. 

Reklama