Reklama

Jak w przypadku nienormowanego czasu pracy liczyć nadgodziny

Otrzymałeś zatrudnienie w firmie, w której obowiązuje nienormowany czas pracy? A może z racji wykonywanego zawodu możesz liczyć na system zadaniowy i elastyczny grafik? W obu przypadkach masz prawo domagać się wynagrodzenia za nadgodziny, jeśli wykonywałeś swoje obowiązki poza normalnymi godzinami pracy. Sprawdź, jak zatem należy liczyć nadgodziny!

Nienormowany czas pracy a nadgodziny – od jakiej podstawy są wyliczane?

Na początku warto zastanowić się, kiedy możemy mówić o nadgodzinach w nienormowanym (inaczej zadaniowym) czasie pracy. Taka sytuacja ma miejsce, gdy pracodawca wyznacza zadanie do wykonania, które nie jest możliwe do zrealizowania w określonym czasie. Wówczas pracownik realizuje obowiązki zawodowe w ramach nadgodzin, ponieważ z przyczyn niezależnych od siebie musi wykonywać zlecenie w czasie przekraczającym ustalone normy czasu pracy. Każda dodatkowa godzina powinna zostać rozliczona – obowiązuje system zapłaty taki sam jak w przypadku osób zatrudnionych w standardowym trybie pracy.

Chcesz rozpocząć karierę w sektorze nowoczesnych technologii? Praca w branży IT czeka właśnie na Ciebie! Sprawdź, ilu pracodawców proponuje nienormowany czas pracy.

Kiedy nadgodziny przy nienormowanym czasie pracy nie są liczone?

W niektórych przypadkach osoby zatrudnione w trybie zadaniowym nie otrzymują wynagrodzenia za pracę wykonywaną poza normalnymi godzinami pracy. Taka sytuacja dotyczy przede wszystkim pracowników, którzy są odpowiedzialni za zarządzanie zakładem pracy. Nadgodziny nie są naliczane również w przypadku kierowników zarządzających wyznaczonymi komórkami organizacyjnymi. W praktyce, osoby na tego typu stanowiskach pozostają do dyspozycji pracodawcy i muszą liczyć się z niespodziewanym wezwaniem. Oczywiście nie oznacza to, że wskutek nieodpowiedniej organizacji przełożonego osoby zatrudnione są zmuszone do nieodpłatnych, nadliczbowych godzin. W przypadku przekroczenia obowiązujących norm pracy mogą liczyć na dodatek za przepracowane nadgodziny.

Zależy Ci na zatrudnieniu z uwzględnieniem nienormowanego trybu realizacji obowiązków zawodowych? Poznaj najnowsze oferty pracy z gwarancją zadaniowego czasu pracy!

Nadgodziny w niedziele i święta przy nienormowanym czasie pracy

Warto nieco bliżej przyjrzeć się sytuacji, w której praca w godzinach nadliczbowych odbywa się w niedziele lub w święta. W tym przypadku pracownik ma prawo do innego dnia wolnego. Nie zawsze jednak jest to możliwe do zrealizowania. Zdarza się, że specyfika zawodu uniemożliwia wyznaczenie zastępczego dnia wolnego. Wówczas pracownik ma prawo do dodatku z tytułu godzin nadliczbowych.

Kiedy pracodawca może nie uznać nadgodzin?

Niekiedy zdarza się, że pracodawca nie chce doliczyć nadgodzin do ogólnego czasu pracy pracownika. Taka sytuacja ma miejsce, gdy zachodzi podejrzenie, że osoba zatrudniona nie zrealizowała powierzonego zadania w ustalonym wcześniej terminie z własnej winy. Jeśli pracodawca uzna, że przyczyną było na przykład niewłaściwe gospodarowanie czasem, może domagać się przedstawienia dowodów obiektywnie świadczących o niemożliwości terminowego wykonania zlecenia.

Podsumowanie

Jeśli jesteś zatrudniony na podstawie nienormowanego czasu pracy, koniecznie sprawdź, jakie zasady dotyczące nadgodzin obowiązują w Twojej firmie. Pamiętaj, że w przypadku nadliczbowych godzin pracy masz prawo domagać się dodatku finansowego lub dodatkowego dnia wolnego.

Reklama