Reklama

Jak rozpędzić regionalną gospodarkę? Konferencja na Politechnice Białostockiej

– Cieszę się, że spotykamy się dzisiaj w tak bardzo zróżnicowanym gronie. Wymiana wiedzy i doświadczeń w takim zespole jest niezbędna, aby wypracować optymalne rozwiązania, które mam nadzieję, pozwolą na zdynamizowanie procesów automatyzacji i robotyzacji w naszych przedsiębiorstwach oraz zwiększą ich konkurencyjność – mówił Artur Kosicki Marszałek Województwa Podlaskiego, jednocześnie Przewodniczący Podlaskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości.

Cyfrowa transformacja

Włączenie gospodarki regionu w przemysł 4.0 oraz wykorzystanie procesów transformacji cyfrowej zostało wskazane jako jedno z istotnych wyzwań w aktualnej Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego (do roku 2030). Jednym z programów, który realizuje tę strategię to program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027.

– Jesteśmy aktualnie na bardzo ważnym etapie negocjacji Kontraktu Programowego oraz konsultacji społecznych projektu programu regionalnego. Poprzez zapisy tego programu zdecydowaliśmy się zaproponować przedstawicielom Komisji Europejskiej realizację projektów, które uważamy za strategiczne dla rozwoju naszego regionu. Są wśród nich takie inicjatywy jak „Podlaski park przemysłowy przemysłu 4.0” zaproponowany przez Polski Klaster Budowlany, inicjatywa Klastra Obróbki Metali „Smart Education for Industry 4.0″ czy zgłoszony przez Klaster Technologiczny Infotech „Technoplex”.

– 16 grudnia ogłosimy także laureatów Podlaskiej Marki – przykłady wykorzystania potencjału gospodarki 4.0, takie namacalne, które możemy zobaczyć i poznać w naszym regionie – podkreślał marszałek.

Dobra współpraca

O dobrej współpracy z władzami województwa mówił Paweł Nowak, dyrektor działu Zarządzania Wiedzą Platformy Przemysłu Przyszłości (PPP), jeden z organizatorów konferencji.

– Platforma Przemysłu Przyszłości od samego początku mocno wspiera działania związane z cyfryzacją Podlaskiego. To w tym regionie powstała druga Rada Przemysłu Przyszłości. To na Podlasiu znajdują się też różne podmioty, z którymi współpracujemy: izby gospodarcze, klastry, ale też np. Politechnika Białostocka. To niezwykle budujące, że władze samorządowe odpowiedzialnie i dalekowzrocznie wspierają inicjatywy, które przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności podlaskich przedsiębiorców – podkreślał Paweł Nowak, dziękując władzom regionu za tego typu przedsięwzięcia.

W dalszej części spotkania, skomplikowaną tematykę procesów automatyzacji i robotyzacji w firmie i ich udoskonalanie, próbowali przybliżyć uczestnikom konferencji dr hab. inż. Mariusz Hetmańczyk, prof. Politechniki Śląskiej oraz dr hab. inż. Andrzej Koszewnik, prof. Politechniki Białostockiej.

Największe atuty gospodarki regionu

Z kolei o inteligentnych specjalizacjach Podlaskiego mówiła Emilia Malinowska, dyrektor Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości urzędu marszałkowskiego zaznaczając, że w stosunku do mijającego okresu programowania nie uległy one znaczącym zmianom.   

– Komisja Europejska założyła koncentracje finansowania skupioną na specjalizacjach, gdyż traktuje je jako główne, najszybciej rozwijające się gałęzie, które mogą rozpędzić całą gospodarkę.

Plan, w którym są wskazane te specjalizacje pozwoli osiągnąć założone cele. Najważniejszy z nich to wzrost aktywności innowacyjnej oraz zwiększenie liczby przedsiębiorstw w regionie.

– Rdzeń specjalizacji, który został określony wcześniej, został określony trafnie i nadal te specjalizacje z tak zwanego rdzenia pozostają aktualne. Co się zmieniło? Uwypuklona została branża ICT, która w województwie podlaskim powinna być traktowana jako specjalizacja kluczowa – podkreślała dyrektor.

Te wiodące branże to: przemysł rolno-spożywczy, metalowo-maszynowy, szkutniczy, sektor medyczny i nauki o życiu oraz ekoinnowacje i nauki o środowisku. Ich rozwój ma wzmocnić konkurencyjność Podlaskiego.

Przemysł 4.0 w podlaskich firmach

W kolejnej części spotkania przedstawiciele firm z regionu m.in. Malow, Promotech czy Tobo, zaprezentowały efekt swojej pracy oraz płynące z nich korzyści w obszarze automatyzacji i robotyzacji.

– Wykorzystujemy szereg technologii, które są w ramach idei Przemysłu 4.0. Mamy Internet rzeczy, komunikację między maszynami, robotyzację i automatyzację, druk 3D, a także urządzenia mobilne i własne rozwiązania chmurowe oraz cyfryzację procedur manualnych. Właśnie w ramach robotyzacji i automatyzacji Przemysłu 4.0 zgłosiliśmy się do Podlaskiej Marki Roku, w ramach projektu realizowanego z urzędem marszałkowskim utworzyliśmy Centrum Badawczo-Rozwojowe – opowiadał Henryk Owsiejew, Prezes Zarządu Malow sp. z o. o

Konferencja została zorganizowana przez Platformę Przemysłu Przyszłości oraz Izbę Przemysłowo–Handlową w Białymstoku.

 

Edyta Chodakowska-Kieżel
red.: Aneta Kursa
fot.: Mateusz Duchnowski

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama