Reklama

IX Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej

Targi skierowane są do mieszkańców województwa i mają na celu popularyzację tematu jakim jest ekonomia społeczna. Hasło przewodnie tegorocznych Targów to: „Jarmark Rozmaitości”. Wzorem lat ubiegłych podmioty ekonomii społecznej bezpłatnie mają możliwość zaprezentowania swojego dorobku, podzielenia się dotychczasowymi doświadczeniami  oraz przedstawienia swoich produktów i usług. Na stoiskach zaprezentują się min.: spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa społeczne oraz inne instytucje i organizacje wspierające ekonomię społeczną. 

Podczas tegorocznych Targów wręczone zostaną certyfikaty Znaku Jakości „Zakup Prospołeczny”. Podmioty, które otrzymują certyfikat wyróżniają się jakością wytwarzanych produktów oraz świadczonych usług.

 ***

Program Targów: 

  • 12.00-12.30 – uroczyste Rozpoczęcie IX Podlaskich Targów Ekonomii Społecznej;
  • 12.30-17.00 – prezentacja stoisk podmiotów ekonomii społecznej – promocja PES wśród mieszkańców województwa podlaskiego;
  • wręczenie certyfikatów Znaku Jakości „Zakup Prospołeczny”;
  • animacje i zabawy dla dzieci oraz dorosłych;
  • wywiady z uczestnikami Targów.

źródło: ROPS w Białymstoku
oprac. Aneta Kursa

 

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama