Reklama

IV Zawody w Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

Celem zawodów było nie tylko wyłonienie najlepszych drużyn posiadających niezbędną wiedzę i kwalifikacje z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i koordynacji działań ratowniczych, ale również doskonalenie nabytych już umiejętności. Bardzo często funkcjonariusze Straży Granicznej wykonując swoje zadania, jako pierwsi docierają na miejsca wypadków, czy innych zdarzeń losowych, gdzie zagrożone jest życie i zdrowie ludzkie.

W tym roku w zawodach udział wzięło 7 trzyosobowych zespołów z 6 Placówek z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (Bobrowniki, Michałowo, Narewka, Kuźnica, Czeremcha, Nowy Dwór) oraz drużyna ze Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Białymstoku. Podczas zawodów organizatorzy zainscenizowali realne zdarzenia, w trakcie których zawodnicy musieli wykazać się znajomością tematyki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Pierwszego dnia uczestnicy musieli między innymi  opatrywać rannych w wypadkach drogowych, ale też radzić sobie z osobami, które utrudniały udzielanie pierwszej pomocy. Następnego dnia zawodnicy udzielali pomocy ofiarom wypadku z udziałem śmigłowca,  musieli się również zmierzyć z nagłym zatrzymaniem krążenia u dziecka i dorosłego. Drużyny wykonywały także zadania, w których liczyła się sprawność fizyczna. 

Nad prawidłowym wykonywaniem czynności i przestrzeganiem warunków regulaminu podczas całego przedsięwzięcia czuwał zespół sędziów składający się z zawodowych ratowników medycznych.

Nieocenioną rolę odegrali również harcerze, którzy wcielili się w role osób poszkodowanych. Najwięcej punktów, a tym samym pierwsze miejsce zdobyli funkcjonariusze ze Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Białymstoku, drugie drużyna z Placówki SG w Narewce, a trzecie zespół z Placówki SG w Bobrownikach. Nagrody wręczyli: Pan Adam Marian Kowalczuk – Zastępca Burmistrza Miasta Sokółka, gen.bryg. SG Andrzej Jakubaszek – Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej oraz ppłk SG Zbigniew Olszewski – Zastępca Komendanta Placówki SG w Kuźnicy.

Zawody odbyły się pod patronatem Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Zostały zorganizowane przez Służbę Zdrowia przy Podlaskim Oddziale SG. Współorganizatorem był również Urząd Gminy w Sokółce oraz Stowarzyszenie „Łączy nas granica”. 

Reklama