Reklama

Inwestycje ze wsparciem PFRON-u

Cztery wnioski Miasta o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały rozpatrzone pozytywnie. Pierwsze dwie umowy zostały sfinalizowane 15 maja, a dwie kolejne dziś (30 maja) podpisał zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński.

Inwestycje, które zyskały wsparcie PFRON-u, to: rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Antoniuk Fabryczny 40 o salę gimnastyczną z zapleczem oraz dostosowaniem obiektu do przepisów przeciwpożarowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, ogrodzeniem i utwardzeniami; rozbudowa budynku V Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Miodowej 5 o salę gimnastyczną z zapleczem i łącznikiem wraz z zagospodarowaniem terenu, miejscami postojowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną; rozbudowa, przebudowa i zmiana użytkowania części istniejącego budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Knyszyńskiej 12 o salę gimnastyczną i zaplecze wraz z zagospodarowaniem terenu, miejscami postojowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną; oraz budowa budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 16, przy ul. Zwycięstwa 28, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną.

Dziś zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński podpisał umowy z PFRON-em dotyczące prac w V LO oraz w Zespole Szkół Gastronomicznych. Wartość inwestycji w liceum przy ul. Miodowej, będącej już w realizacji, to ponad 10,8 mln zł, a kwota dofinansowania wynosi 474,5 tys. zł. Zakres prac obejmuje rozbudowę budynku szkolnego o salę gimnastyczną z zapleczem i łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły, budowę dojazdu pełniącego funkcję drogi pożarowej z placem manewrowym i z miejscami postojowymi zlokalizowanymi przy dojeździe, wykonanie ciągów pieszych i schodów zewnętrznych oraz części ogrodzenia. Natomiast wartość inwestycji w Zespole Szkół Gastronomicznych to prawie 13,016 mln zł, a kwota dofinansowania wynosi 474,5 tys. zł. Zakres prac obejmuje budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz przebudowę istniejących pomieszczeń w części budynku szkolnego. W części zapleczy sali gimnastycznej będą węzły sanitarne, magazyny, pomieszczenia socjalne, sala sportowa i pomieszczenie nauczycieli WF oraz pomieszczenie techniczne m.in. pomieszczenie węzła cieplnego.

W połowie maja zostały podpisane umowy o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczące prac w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz przy Zespole Szkół Nr 16. Wartość inwestycji w ośrodku przy Antoniku Fabrycznym 40, będącej w realizacji, to prawie 6,689 mln zł, a kwota dofinansowania wynosi 1,7 mln zł. Zadanie inwestycyjne obejmuje budowę sali gimnastycznej z łącznikiem, przebudowę istniejącej części budynku dydaktycznego w niezbędnym zakresie do skomunikowania z budowaną salą gimnastyczną oraz dostosowanie istniejącego budynku szkoły do aktualnych przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, jak również nakazów wynikających z decyzji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. Natomiast wartość inwestycji w ZS Nr 16, będącej w realizacji, to ponad 2,448 mln zł, a kwota dofinansowania wynosi 652 tys. zł. Zakres prac obejmuje rozbiórkę istniejącego budynku dydaktycznego na potrzeby Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 16 i budowę w jego miejscu nowego obiektu spełniającego obowiązujące przepisy: przeciwpożarowe, sanitarne i budowlane. Wybudowany, w ramach inwestycji, nowy budynek dydaktyczny będzie bezpieczny, funkcjonalny i wyposażony w urządzenia i instalacje umożliwiające właściwe korzystanie z niego, w tym także przez osoby z ograniczonymi funkcjami ruchowymi. Budynek warsztatowy, z przeznaczeniem do prowadzenia zajęć o kierunku ogrodnictwo, będzie uzupełnieniem infrastruktury szkoły wraz z istniejącym zagospodarowaniem terenu obejmującym m.in. szklarnię, sad czy zagony uprawne. Będzie stanowił on odpowiednią bazę niezbędną do kształcenia zawodowego uczniów uczęszczających do tej placówki oraz jej przyszłych uczniów.

Agnieszka Błachowska

Źródło: Miasto Białystok

Reklama

Reklama