Reklama

Internetowe spotkanie z prof. Andrzejem Friszke

Jak zapowiada prof. Friszke, w swoim wystąpieniu chce zwrócić uwagę na stan wiedzy i emocji przed 13 grudnia, jak i po tej dacie. Spróbuje je skonfrontować z tym, czego dowiedzieliśmy się po latach z dokumentów archiwalnych PZPR, MSW i nielicznych sowieckich. Opisał ten stan wiedzy w książce „Rewolucja Solidarności 1980-1981”.

„Warto najważniejsze ustalenia tam zawarte przypomnieć, streścić, odpowiedzieć na wątpliwości i pytania. Stan wojenny ma też długie trwanie – w pamięci i stereotypach w tym czasie zbudowanych, które często wbrew realiom tamtego czasu, żyją do dziś, tworzą płaszczyzny podziałów, także politycznych i ideowych. Na tej podstawie tworzy się wiedza zmitologizowana, obiegowa, często ignorująca realia i granice możliwych ewolucji Polski w 1981 r., a więc państwa zależnego od ZSRR i tkwiącego w bloku sowieckim w podzielonym świecie” – wyjaśnia historyk.

Profesor proponuje jednak nie rozmowę o pamięci 13 grudnia, ale „wycieczkę” w tamtą epokę, z jej realiami, nadziejami, możliwościami i stanem emocji. 

Prof. dr hab. Andrzej Friszke jest absolwentem Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W 1981 r. był redaktorem działu historycznego „Tygodnika Solidarność”, od 1982 r. – redaktorem działu historycznego miesięcznika „Więź” i członkiem kolegium pisma. Przed 1989 publikował również w wydawnictwach podziemnych i emigracyjnych.

Od 1990 r. – pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN w zakładzie badania historii najnowszej; od  2013 – kierownik zakładu. Zajmuje się różnymi aspektami historii Polski po 1945 r. Od 2000 r. jest przewodniczącym Stowarzyszenia „Archiwum Solidarności”. Wcześniej był m.in. członkiem Rady Instytutu Pamięci Narodowej i Rady Muzeum Historii Polski.

Jest autorem wielu publikacji, m.in. „Opozycja polityczna w PRL 1945-1980”, „Życie polityczne Emigracji”, „Polska. Losy państwa i narodu 1939-1989”, „Anatomia buntu. Kuroń, Modzelewski i komandosi”, „Rewolucja Solidarności 1980-1981”, czy „Sprawa jedenastu. Uwięzienie przywódców NSZZ „Solidarność” i KSS „KOR” 1981-1984”.

„Spotkania z Mistrzami” to cykl wykładów poświęconych historii, okazja do spotkań ze znanymi naukowcami, którzy bardzo często są autorami podręczników szkolnych i akademickich. Wykłady są skierowane do uczniów szkół średnich, studentów, nauczycieli oraz wykładowców akademickich.

źródło: Uniwersytet w Białymstoku
oprac.: Edyta Chodakowska-Kieżel

Reklama