Reklama

Internet Rzeczy szansą dla rozwoju biznesu, edukacji i gospodarki w województwie podlaskim

Konferencja poświęcona była m.in. realizowanemu od marca br. projektowi, którego założeniem jest stworzenie nowego kierunku nauczania: technik Internetu Rzeczy. Przedsięwzięcie rozwijane jest w ramach Klastra Technologicznego Infotech, gdzie technikum programistyczne (Technikum Infotech) kształci przyszłych fachowców branży IT. Zdobędą oni wiedzę, dzięki której będą w stanie rozwiązywać złożone problemy za pomocą tworzenia modeli inteligentnych zachowań wspieranych przez system skomunikowanych ze sobą urządzeń z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

– Na dzień dzisiejszy uruchamiamy kształcenie w zawodach, które będą potrzebne za trzy, cztery, pięć lat. Ten projekt jest przełomowy na skalę Polski – powiedział Adam Kamiński, dyrektor zarządzający Klastra Technologicznego Infotech.

Dodał, że obecnie Technikum Infotech kształci uczniów na kierunku technik programista. Zaznaczył, że w całym kraju innych szkół średnich, które nauczają w tym zakresie, jest około 80. Ponadto zadeklarował również, że Klaster Technologiczny Infotech udostępni zainteresowanym szkołom efekty projektu i planuje w niedalekiej przyszłości otwarcie nowych kierunków nauczania.  

– To jest nasz pierwszy krok i nieostatni. Zamierzamy w ciągu kolejnych lat uruchomić kierunki: technik cyberbezpieczeństwa, technik sztucznej inteligencji i parę innych, które już na dzień dzisiejszy widzimy, że są potrzebne w przemyśle, gospodarce – mówił Adam Kamiński.

Innowacyjny projekt Technoplex

Zakłada on budowę ultranowoczesnej infrastruktury, która pomoże poszczególnym firmom sektora prywatnego wdrożyć nowoczesną technologię przy realizacji prorozwojowych przedsięwzięć.

W Kontrakcie Programowym, czyli umowie zawartej pomiędzy rządem i samorządem, a dotyczącej rozwoju regionu po raz pierwszy pojawiają się propozycje projektów strategicznych, które nie dotyczą wyłącznie sektora publicznego.  

– Na liście projektów wpisane są m.in. Technoplex w ramach Dolina Krzemowa 4.0 (Puszcza Krzemowa), Podlaski Park Przemysłowy Przemysłu 4.0 czy Smart Education for Industry 4.0. Mamy nadzieję, że te projekty przyniosą znaczącą zmianę pod kątem wykorzystania nowoczesnych technologii w naszej podlaskiej gospodarce – powiedziała Emilia Malinowska, dyrektor Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości UMWP.

Dyskusja panelowa o przyszłości Internetu Rzeczy i podpisanie listu intencyjnego

Podczas panelu dyskusyjnego „Kompetencje Przyszłości” poruszono m.in. kwestie specjalistów Internetu Rzeczy na rynku pracy.

Wśród panelistów byli obecni m.in.: Jarosław Antychowicz – prezes firmy Infinity Group, Karol Przybyszewski – dyrektor ds. edukacji programistycznej Infotech, Katarzyna Kaczyńska – dyrektor Szkół INFOTECH, Sebastian Rynkiewicz – Prezes Zarządu Klastra Obróbki Metali.

Konferencja zakończyła się podpisaniem listu intencyjnego pomiędzy przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu, sektora nauki, samorządu w kwestii wdrażania nowoczesnych technologii z dziedziny sztucznej inteligencji.

Cezary Rutkowski
fot.: Mateusz Duchnowski
red.: Aneta Kursa

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama