Reklama

Inauguracja roku w Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży

–  Mam nadzieję, że pod nową nazwą będzie to nadal uczelnia, która stara się kształcić młodych profesjonalistów tak bardzo potrzebnych w naszym regionie w rolnictwie, biznesie, administracji czy edukacji i dobrze się sprawdzających. To wielki walor MANS, że daje wiedzę, ale też praktycznie przygotowuje do życia zawodowego. Dziękuję też, że doskonale wpisuje się w tradycje edukacyjne, z których od wieków słynęła Łomża – powiedział wicemarszałek Marek Olbryś.

Nowy rok otworzył rektor MANS prof. Roman Engler, który kieruje uczelnią od początku jej działalności. 

– W czerwcu minister edukacji zdecydował, że zasługujemy na nazwę Akademii. Zapracowaliśmy na to ciężko, a decyzję poprzedziły szczegółowe analizy naszego dorobku naukowego, współpracy międzynarodowej, efektów kształcenia studentów. Wśród uczelni niepublicznych w Polsce tylko około 20 spełniło warunki, żeby zostać Akademią – prof. Roman Engler.

W swoim wystąpieniu zawarł specjalne słowa podziękowania za współpracę pod adresem wicemarszałka Marka Olbrysia.

Studia w roku akademickim 2022/2023 rozpoczyna w MANS 1390 studentów I i II stopnia oraz podyplomowych, w tym 415 na pierwszym roku. Są wśród nich żacy z Ukrainy, Litwy, Białorusi i po raz w pierwszy z Kazachstanu. Akademicką społeczność uzupełniają uczniowie mundurowego liceum i technikum oraz słuchacze Uniwersytetu Złotego Wieku. Powstał także nowy kierunek studiów – logistyka.    

– Dajecie świadectwo, że należycie do grona odważnych zdobywców. W naszej uczelni zdobędziecie wiedzę, kwalifikacje i kompetencje. Warto tu przyjść. Ja nie żałuję wyboru – przekazała słowa zachęty koleżankom i kolegom Katarzyna Polit, z trzeciego roku bezpieczeństwa wewnętrznego, przewodnicząca samorządu studentów i zdobywczyni nagrody rektora za wyniki edukacji.

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama