Reklama

Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie w Białymstoku

Prof. dr hab. Robert Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku otworzył nowy rok akademicki i podziękował gościom za obecność. Odniósł się również do funkcjonowania uczelni w warunkach pandemii.

– Nauczanie akademickie w dobie pandemii jest wyzwaniem, na pewno jest trudnością, z którą wcześniej się nie mierzyliśmy. Jest to precedens w historii istnienia uczelni wyższych. Sytuacja nas do tego zmusiła(…). Pracujemy nad tym, żeby ta zdalna forma była realizowana i uzupełniała to co do tej pory na Uniwersytecie osiągnęliśmy – powiedział rektor, życząc społeczności akademickiej, aby w przyszłości wszyscy spotkali się bezpośrednio w murach uczelni tworząc wspólną ideę uniwersytetu.

Marszałek Artur Kosicki w rozmowie z portalem wrotapodlasia.pl podkreślił rolę uczelni w rozwoju Województwa Podlaskiego.

– Uniwersytet w Białymstoku od 23 lat kształci wykwalifikowanych absolwentów. Wśród nich są osoby reprezentujące różne dziedziny nauki, z których dorobku korzystają uczelnie oraz przedsiębiorstwa. Sprawy związane z działalnością tej białostockiej uczelni są mi szczególnie bliskie, bo jestem również jej absolwentem. Dzięki Uniwersytetowi w Białymstoku zdobyłem solidne wykształcenie i kompetencje zawodowe. Dlatego czując się nadal częścią uczelnianej wspólnoty będę wpierał i kibicował rozwojowi UwB  – mówił marszałek.

Przedstawiciele studentów oraz doktorantów złożyli przysięgę, wchodząc tym samym w poczet akademickiej wspólnoty. 

W tym roku „Medalem Uniwersytetu w Białymstoku” zostali uhonorowani: mgr Wiesław Mikucki z Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy oraz prof. dr hab. Halina Święczkowska z Instytutu Filozofii UwB. Natomiast Senat uczelni tytułem „Zasłużony dla Uniwersytetu” wyróżnił prof. Tadeusza Włostowskiego z Wydziału Biologii UwB. 

Ukoronowaniem uroczystości był wykład inauguracyjny pt. „2020: o roku ów! Literatura i kryzysy” prof. dr hab. Kamili Brudnowskiej z Wydziału Filologicznego UwB.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele władzy wojewódzkiej, miejskiej i samorządowej, przedstawiciele kadry naukowej Uniwersytetu w Białymstoku oraz duszpasterze akademiccy obrządku rzymskokatolickiego oraz prawosławnego.

Samorząd Województwa Podlaskiego wspiera działalność białostockiego Uniwersytetu czego przykładem jest przekazanie w ubiegłym tygodniu wsparcia finansowego w kwocie 1,3 mln zł na wyposażenie Obserwatorium z Planetarium powstającego na terenie kampusu UwB.

Cezary Rutkowski

fot.: Paulina Dulewicz

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama