Reklama

Imieniny Najprzewielebniejszego Abp. Jakuba – uroczysta msza

Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. Pracował w Białymstoku jako elektryk. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne. Arcybiskupem Białostockim i Gdańskim został w 2008 roku.

Województwo Podlaskie wspiera społeczność prawosławną. Trzykrotnie już angażowało się w przekazanie Najprzewielebniejszemu Abp. Jakubowi Świętego Ognia.

tekst i fot.: Paulina Tołcz
red.: Paulina Dulewicz

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama