II OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY POLICYJNYCH PATROLI ROWEROWYCH

II OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY POLICYJNYCH PATROLI ROWEROWYCH

Data publikacji 06.06.2019

W Supraślu trwają II Ogólnopolskie Zawody Policyjnych Patroli Rowerowych. W duchu sportowej rywalizacji o miano najlepszego policyjnego patrolu rowerowego rywalizuje 17 dwuosobowych drużyn reprezentujących wszystkie garnizony w kraju. Dodatkowo udział w zawodach biorą policjanci z Estonii i Ukrainy. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku młodszy inspektor Jacek Kumpiałowski. Zawody patronatem honorowym objął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński.

Policja jest organizacją nowoczesną, przykładającą szczególną uwagę nie tylko do wykorzystania nowoczesnych narzędzi technicznych, ale przede wszystkim dbającą o właściwy poziom przygotowania zawodowego. Potrzebę podnoszenia wiedzy i umiejętności zawodowych policjantów służby prewencyjnej doskonale uzupełniają turnieje wiedzy zawodowej podczas których, w duchu sportowej rywalizacji, policjanci z całego kraju walczą o miano najlepszych w określonej dziedzinie, w tym wypadku najlepszego policyjnego patrolu rowerowego.

Tak informacyjnie, w 2018 roku na terenie kraju skierowano do służby 2643 policyjne patrole rowerowe.  

Organizatorem Ogólnopolskich Zawodów Policyjnych Patroli Rowerowych 2018 jest Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku przy współpracy z Wydziałem Prewencji Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, Urzędem Miejskim w Supraślu, a także Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie oraz Grupą Ratowniczą „Nadzieja” z Łomży.

Zawody honorowym patronatem objął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, a także Komendant Główny Policji nadinspektor Jarosław Szymczyk.

Bez wątpienia, zarówno tytuł najlepszego policyjnego patrolu rowerowego, jak i nagrody są niezwykle atrakcyjne, niemniej jednak zdobyć je nie będzie łatwo. W zawodach wykazać się trzeba bowiem nie tylko umiejętnościami praktycznymi, ale również umiejętnościami interpretacji zagadnień prawnych.

Podczas zawodów rozegrane zostaną następujące konkurencje: test wiedzy zawodowej, udzielanie pomocy przedmedycznej, wyścig patroli rowerowych oraz rowerowa sztafeta biathlonowa.

Rozpoczęcie konkurencji poprzedzone było odprawą techniczną, którą przeprowadził Sędzia Główny Zawodów nadkomisarz Maciej Zakrzewski – Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku. W jej  trakcie został szczegółowo omówiony przebieg poszczególnych konkurencji.

GALERIA ZDJĘĆ Z OTWARCIA OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW POLICYJNYCH PATROLI ROWEROWYCH

GALERIA ZDJĘĆ Z I KONKURENCJI – TEST WIEDZY 

GALERIA ZDJĘĆ Z II KONKURENCJI – UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

Źródło: Policja Podlaska