Hybrydowy pojazd koncepcyjny Saab BioPower

Saab BioPower to pierwszy na świecie samochód hybrydowy, który nie korzysta z paliw kopalnych. Hybrydowe koncepcyjne auto Saab BioPower, wyróżnia się od innych samochodów hybrydowych zerowym poziomem emisji CO2 pochodzenia kopalnego. Po raz pierwszy wykorzystano połączenie czystego bioetanolu i energii elektrycznej.
Bioetanol produkowany jest na potrzeby komercyjne z płodów rolnych, np. trzciny cukrowej, ziarna i innych form biomasy. Rozważając emisję CO2, należy uwzględnić cały łańcuch – surowiec, paliwo i spalanie w samochodzie. W zależności od źródła i procesu produkcyjnego wykorzystanie bioetanolu może przyczynić się do ograniczenia emisji CO2 ze źródeł kopalnych nawet o 90%. Dzieje się tak dlatego, że emisja pochodząca ze spalania jest zrównoważona ilością CO2 usuniętą z atmosfery w chwili wzrostu upraw. W ten sposób CO2 obecny w atmosferze pozostaje w naturalnym cyklu, zaś emisja CO2 pochodząca z paliw kopalnianych, jak benzyna czy olej napędowy, wprowadza do atmosfery nowy CO2, który był do tego momentu uwięziony w podziemnych pokładach ropy naftowej.
autor: Bstok.pl
Źródło GM

Reklama