Reklama

„Husaria dumą Podlasia” – oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni.
Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres 
e-mail: joanna.brejnak@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 7 grudnia 2022 r.

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

oprac.: Aneta Kursa
fot.: Kamil Timoszuk

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama