Reklama

Honorowi obywatele Białegostoku

  Nasze miasto zyskało nową publikację poświęconą honorowym obywatelom Białegostoku. Nad redakcją albumu czuwał profesor Cezary Kuklo – prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego.

  17 czerwca w Auli Magna odbyła się uroczysta promocja książki „Honorowi obywatele Miasta Białegostoku”. Pierwszym Honorowym Obywatelem naszego miasta już w listopadzie 1919 roku został Józef Piłsudski. We wrześniu 1934 r. z kolei – Marian Zyndram Kościałkowski, wojewoda białostocki, a później ostatni premier II RP. Do roku 1990 podobno tylko jedna osoba została honorowym białostoczaninem – rzeźbiarz Alfons Karny, któremu tytuł nadano w maju 1975 r.

  Po 1990 roku nasza Rada Miejska uhonorowała kolejne osoby, wśród nich Jana Pawła II, kilku biskupów, księdza Zdzisława Peszkowskiego, prezydentów Wałęsę i Kaczorowskiego czy Jerzego Maksymiuka. To cenna równowaga uważa biskup Edward Ozorowski. Pamiątkowe wydawnictwa w imieniu nieżyjących już obywateli odbierali przedstawiciele Związku Piłsudczyków, prezydent Białegostoku czy dyrektor Muzeum Alfonsa Karnego Ryszard Saciuk. Na uroczystości pojawili się m.in. prezydent Ryszard Kaczorowski, kardynał Henryk Gulbinowicz i ks. Zdzisław Peszkowski.

https://www.bstok.pl/up/news/827_1.jpg https://www.bstok.pl/up/news/827_2.jpg https://www.bstok.pl/up/news/827_3.jpg

Reklama