Reklama

Historia ulicy Świętojańskiej w Białymstoku

Ukazała się kolejna monografia białostockiej ulicy – tym razem ul. Świętojańskiej. Autorem jest Wiesław Wróbel,  który jest autorem ponad 40 publikacji dotyczących historii Białegostoku. Książka powstała w ramach stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Białegostoku dla twórców profesjonalnych.

Książka „Świętojańska. Historia jednej ulicy” jest przewodnikiem po ponad 200-letniej historii jednej z najstarszych ulic Białegostoku. Ma ona bogatą przeszłość, głównie za sprawą żyjących przy niej białostoczan, właścicieli posesji, firm i instytucji, które przy niej działały. Ogniskuje się w niej także złożoność oraz wieloaspektowość historii naszego miasta przed 1939 r.

Wiesław Wróbel oprowadza nas zarówno po rzeczywistej przestrzeni ulicy Świętojańskiej w układzie geograficznym (według posesji), jak i po jej historii w układzie chronologicznym (proces formowania się ulicy i jej zabudowy, historia poszczególnych nieruchomości, architektura domów, dzieje rodzin właścicieli oraz biografie zasłużonych białostoczan żyjących przy tej ulicy, mieszczące się tu firmy, przedsiębiorstwa, towarzystwa i organizacje itd.). Książka zawiera zdjęcia, rysunki, plany. Ukazała się w liczbie 500 egzemplarzy.

– Jest to cenna publikacja, bo ukazuje nam bogatą historię zarówno naszego miasta, jak i jego mieszkańców – mówi zastępca prezydenta Rafał Rudnicki. – Staramy się wspierać białostockich twórców poprzez stypendia, aby mogli działać i tworzyć dzieła warte powstania.

Wiesław Wróbel o Białymstoku pisze na kartach wielu książek. Wystarczy przypomnieć kilka tytułów: Historia ulicy Kijowskiej. Studia z dziejów Białegostoku (2011), Nie od razu pomnik zbudowano. W czterdziestą rocznicę odsłonięcia pomnika Ludwika Zamenhofa w Białymstoku (2013), Bojary 4. W sercu dzielnicy (2014), Kilińskiego. Historia jednej ulicy (2016), Dom szlachty. Dzieje domu przy ul. Lipowej 24 w Białymstoku (2016). Jako współautor przyczynił się do powstania m.in. następujących wydawnictw: Kościół i parafia pw. Bożego Ciała w Surażu. Monografia historyczna do 1939 r. (2010), Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego. Ekspozycja w Bibliotece Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku (2013), Bojary 3 (2013), Spisy mieszkańców Białegostoku z lat 1799-1853 (2016), Wielka Wojna i kres zaboru rosyjskiego w Białymstoku. Wybór źródeł obrazujących stan Białegostoku w latach 1914-1915 (2017), Dom Sakowiczów. Historia domu i posesji przy ul. Warszawskiej 9 (2017).

Od 2014 r. publikuje historie białostockich zabytków i teksty poświęcone przeszłości miasta na łamach „Albumu Białostockiego”, cotygodniowego dodatku do „Kuriera Porannego”. Jest stypendystą Prezydenta Miasta Białegostoku z lat: 2011, 2016, 2018 i 2019.

Książka „Świętojańska. Historia jednej ulicy” zostanie umieszczona na platformie Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej.

Źródło Urząd Miejski Białystok