Handel kontraktami futures – o czym warto pamiętać?

Na rynku inwestycyjnym funkcjonuje obecnie wiele różnego rodzaju instrumentów, dzięki którym można pomnożyć posiadany kapitał. Akcje, obligacje, waluty, fundusze ETF, kryptowaluty – to tylko kilka z szerokiego grona możliwości. Jednym ze szczególnych rozwiązań są tzw. kontrakty futures. O czym dokładnie mowa, co kryje się pod tym pojęciem i jak w praktyce odbywa się zawieranie kontraktów futures? Sprawdźmy to.

Handel kontraktami futures – o czym warto pamiętać? 

Każdy, kto zamierza dokonać jakiejkolwiek inwestycji powinien w pierwszej kolejności dowiedzieć się, jak dokładnie działa rynek i na co zwrócić szczególną uwagę. Dotyczy to także handlu kontraktami futures na akcje, które wymagają nie tylko odpowiedniej wiedzy, ale najczęściej również intuicji i sprytu. Przekonajmy się, o czym dokładnie mowa! 

Kontrakty futures – co to jest?

Kontrakty terminowe futures to nic innego jak instrumenty pochodne, które zawiera się na giełdzie, polegające na tym, że jedna strona zobowiązuje się sprzedać/kupić ustaloną ilość instrumentów bazowych za ściśle określoną cenę oraz w konkretnym terminie. Cena określana jest nie bez powodu terminową, a dzień, w którym przeprowadza się transakcję nazywamy dniem rozliczenia lub datą dostawy. W praktycznym wymiarze w chwili wygaśnięcia kontraktu kupujący ma obowiązek zakupu akcji bazowej, a sprzedający jest zobowiązany do jej przekazania. Kontrakty futures mają spekulacyjny charakter, co oznacza, że akcje czy inne produkty finansowe nie stają się własnością inwestora. Trader bowiem wyłącznie obstawia, jak zachowa się kurs akcji bazowej i na tej podstawie jest później rozliczany.  

Jak handlować kontraktami futures? 

Handel kontraktami futures różni się więc od tradycyjnego zakupu akcji, obligacji, surowców itp. Nie mamy do czynienia z realnym nabyciem udziałów, a kontrakt należy rozumieć wyłącznie jako rodzaj umowy między inwestorem a brokerem. Do największych zalet inwestowania na zasadzie kontraktów futures można zaliczyć niski próg wejścia, pełną transparentność inwestycji i szerokie pole możliwości, jeśli chodzi o wybór instrumentu bazowego. Inwestor może działać na wszelkich dostępnych rynkach, a ogranicza go tak naprawdę jedynie budżet. 

Czy handel kontraktami futures się opłaca?

Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie indywidualnie. Oczywiście, trzeba mieć na uwadze, że zawieranie kontraktów futures z jednej strony wiąże się z możliwością zarobku, z drugiej natomiast zawsze istnieje ryzyko utraty pieniędzy. Inwestor powinien zarejestrować się na zaufanej i w pełni zautomatyzowanej platformie tradingowej, dzięki której będzie mógł kompleksowo zarządzać wszystkimi swoimi działaniami.