Reklama

Granica Państwa

Nielegalni migranci ujawnieni zostali na odcinkach ochranianych przez Placówki SG w Narewce, Mielniku, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych i Czeremsze. W okolicach Płaskiej 5 cudzoziemców przedostało się przez rzekę graniczną Wołkuszanka. 20 osób zauważono też w momencie próby pokonania technicznych zabezpieczeń granicy, wycofały się one w głąb Białorusi. Wbrew przepisom polsko – białoruską granicę usiłowali pokonać obywatele Indii, Afganistanu, Syrii, Jemenu, Erytrei, Kamerunu, Egiptu, Somalii, Iranu, Bangladeszu i Etiopii.

W okolicach Czeremchy, Michałowa i Narewki zatrzymano 5 obywateli Ukrainy i Mołdawianina. Usiłowali oni przewieźć w głąb Europy Zachodniej 20 cudzoziemców, którzy uprzednio nielegalnie przekroczyli polsko – białoruską granicę.

Determinacja cudzoziemców do nielegalnego przekraczania polsko-białoruskiej granicy zwiększa się i nie jest podyktowana chęcią uzyskania ochrony w Polsce, ale możliwie szybkim przedostaniem się przez nasz kraj do Europy Zachodniej.

Grupa migrantów ujawniona po nielegalnym przekroczeniu granicy
Grupa migrantów ujawniona po nielegalnym przekroczeniu granicy
Podlaska Straż Graniczna

Reklama