Reklama

„Gody, gody i po godach-tradycje bożonarodzeniowe na Kurpiach”

W dniu 8 listopada 2022 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Turośli złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Gody, gody i po godach-tradycje bożonarodzeniowe na Kurpiach” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama