Reklama

Geodeci z różnych części Polski omówili zastosowanie systemów informacji geograficznej (GIS)

Wykorzystanie informacji przestrzennej w samorządach, instytucjach publicznych oraz w sektorze prywatnym było tematem konferencji „GIS Nowe Możliwości Narzędzia i Zastosowania”, rozpoczętej w czwartek, 7 września w Białowieży. W wydarzeniu zorganizowanym przez samorząd województwa, Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku wzięła udział członek zarządu Wiesława Burnos. Forum zostało objęte Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Podlaskiego.


Jak podkreślił Dariusz Wilczewski ze Stowarzyszenia Geodetów Polskich, konferencja ma bardziej swobodną formę:

– Najważniejsza dla nas jest wymiana zdań i myśli, a także wspólne rozmowy pomiędzy uczestnikami, a nie tylko interakcje pomiędzy prelegentami a publicznością – powiedział Dariusz Wilczewski. – Naszym celem jest przedstawienie GISu jako narzędzia, które wspiera zarówno jednostki samorządowe, rządowe, jak i otoczenie biznesowe oraz organizacje pozarządowe – dodał.

W konferencji uczestniczyła reprezentująca Głównego Geodetę Kraju Anna Bober, dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii.

– Te dane geodezyjne, które wytwarzamy są inwestycją, a nie tylko i wyłącznie kosztem – mówiła życząc szerokiej dyskusji wszystkim gościom.

Wśród prelegentów wystąpił również przedstawiciel urzędu marszałkowskiego, Lesław Wołcz – dyrektor Departamentu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Cezary Rutkowski
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Piotr Markowski

Reklama

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama