Gdzie znaleźć numer działki?

Aby zdobyć jak najwięcej informacji na temat upatrzonej, wymarzonej działki pod budowę domu, zacznij od podstaw – czyli od ustalenia jej numeru ewidencyjnego oraz identyfikatora. W niniejszym artykule wyjaśniamy, czym różnią się te oznaczenia, gdzie je znaleźć oraz do czego mogą się przydać.

Jak wygląda numer ewidencyjny działki?

Numery nadawane działkom są na danym obszarze niepowtarzalne. Co to oznacza? Możemy być pewni, że w obrębie danego Wydziału Rejestru Gruntów nie ma drugiej działki o takim samym numerze. Numer ewidencyjny działki ma charakter porządkowy, jest nim liczba naturalna, np. 3, 28, 189, 356. Jeżeli znamy zasady numerowania działek, możemy zorientować się, widząc numer ewidencyjny działki, jak kształtował się system własności na danych terenach. W jaki sposób? Najczęściej spotykamy się z podziałem nieruchomości na kilka mniejszych działek. Powstałe w wyniku tego wyodrębnienia działki ewidencyjne oznaczane są numerami w postaci ułamka „q/p”, gdzie „q” jest liczbą naturalną, oznaczającą numer działki pierwotnie ulegającej podziałowi, natomiast „p” jest najmniejszą liczba naturalną, która pozwala nadać numer charakterystyczny dla nowo powstałej działki. Przykładowym numerem będzie: 123/1, 123/2, 123/3, 123/4, co oznacza, że z pierwotnej działki ewidencyjnej o numerze 123 wyodrębniono cztery nowe (123/1, 123/2, 123/3, 123/4).

Identyfikator działki – czym jest i do czego może nam się przydać?

Czym innym jest identyfikator działki, który stanowi pewien indywidualny na terenie Polski adres działki, wydawany dla celów administracyjnych, gospodarczych, statystycznych czy dla potrzeb ewidencji gruntów. O czym informuje nas identyfikator działki?

Identyfikator działki składa się z ciągu cyfr i liter, a jego wzór to :„WWPPGG_R.XXXX.NR”. Rolą szczególną identyfikatora działki jest precyzyjne określenie działki na mapie Polski, szczególnie w sytuacji, gdy mamy dwie (lub kilka) miejscowości w kraju o takiej samej nazwie. Identyfikator działki pozwala na bezsporne określenie, gdzie dana działka się znajduje.

Przyjrzyjmy się teraz schematowi znaków, z których zbudowany jest identyfikator działki. Co one nam mówią? Informują nas one o tym, że:

Reklama

 • WW – oznacza kod województwa położenia danej działki,
 • PP – określa kod powiatu położenia danej działki,
 • GG – oznacza kod gminy w powiecie,
 • R – określone cyfry od 1 – 5 oraz 8 i 9 pozwalają nam określić typ gminy, w której położona jest działka, czyli:
 • 1 – gmina miejska,
 • 2 – gmina wiejska,
 • 3 – gmina miejsko-wiejska,
 • 5 – obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej,
 • 8 – dzielnice miasta stołecznego Warszawa,
 • 9 – delegatury miast: Krakowa, Łodzi, Poznania, Wrocławia,
 • XXXX – oznacza kod obrębu ewidencyjnego, w którym położona jest działka,
 • NR – określa numer ewidencyjny działki.

Jak sprawdzić numer ewidencyjny i identyfikator działki?

Staromodną metodą znalezienia numeru ewidencyjnego działki jest udanie się do Państwowej Ewidencji Gruntów, znajdującej się w Starostwie Powiatowym, właściwym dla miejsca położenia działki. Znacznie prościej jest jednak wyszukać numer działki przez Internet, na przykład na stronie Geoportal360.pl – wystarczy odnaleźć wybrany grunt na interaktywnej mapie Polski lub za pomocą katalogu odzwierciedlającego podział administracyjny kraju. Numer działki będzie widoczny od razu, a jej identyfikator otrzymamy po kliknięciu na obszar działki. Usługa jest darmowa.

Numer działki to nie tylko informacja dla nas, że owszem, jest taka działka, która ma taki czy inny numer. To przede wszystkim możliwość sprawdzenia księgi wieczystej dla danej nieruchomości, która pozwoli nam uzyskać takie informacje, jak na przykład:

 • kto jest właścicielem nieruchomości,
 • czy jest to własność czy współwłasność i w jakich częściach,
 • czy są ustanowione jakieś ograniczone prawa rzeczowe,
 • czy innym osobom przysługują roszczenia względem tej nieruchomości,
 • czy dla danej nieruchomości ustanowiona jest hipoteka lub hipoteki.

Jak widzicie, są to kluczowe informacje, które przed zakupem działki mogą nas uchronić przed wplątaniem się w bardzo skomplikowany stan prawny nieruchomości albo dadzą nam zielone światło do przystąpienia do tej, konkretnej inwestycji! 

Reklama