Reklama

Gala z okazji 65 lat działalności Podlaskiego Instytutu Kultury

Odznaczenia zasłużonym dla kultury

Podczas jubileuszu wicemarszałek Marek Olbryś przekazał zasłużonym dla kultury Odznaki Honorowe Województwa Podlaskiego, a wojewoda Bohdan Paszkowski Brązowe Medale Prezydenta RP za Długoletnią Służbę oraz Odznaki Honorowe Zasłużony dla Kultury Polskiej, przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa (lista odznaczonych w załączniku).

W gali udział wzięli przedstawiciele jednostek kultury, które współpracują z PIK, przedstawiciele duchowieństwa, nauki, samorządu. Jubileusz uświetnił występ Kurpi Zielonych, Chóru im. St. Moniuszki, Kabaretu Seniorów Szpilka oraz zespołu Vołosi.

*****

Instytucja rozpoczęła swoją działalność w 1957 r. jako Wojewódzki Dom Kultury, a od 1991 r. funkcjonowała jako Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury. W 2020 r. instytucja przyjęła nazwę Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku.

W pierwszych latach w placówce pracowała tylko garstka ludzi, którzy wspierali amatorski ruch artystyczny, organizowali kursy języków obcych, kroju i szycia, seanse filmowe, spotkania autorskie i odczyty. Stopniowo rozszerzała działalność. Działały tam liczne sekcje wyspecjalizowane w konkretnych dziedzinach: teatralna, fotograficzna, filmowa, turystyczno-krajoznawcza. Instytucja prowadziła intensywną działalność wydawniczą. Pojawiły się duże inicjatywy, między innymi: Podlaska Oktawa Kultur, Festiwal Piosenki literackiej im Łucji Prus, konkurs literacki Tutaj jestem.

W ciągu 65 lat instytucja bardzo się zmieniała. Jednak niezależnie od nazwy instytucja zawsze przywiązywała dużą wagę do tradycji, tożsamości, dziedzictwa kulturowego, wspierała artystyczny ruch amatorski.

Barbara Likowska-Matys
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Paweł Krukowski

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama