Reklama

Gala Jubileuszowej X edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuk Komediowych Teatrów Amatorskich DECHA 2023. Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

Stowarzyszenie Kreatywny Bielsk Podlaski złożyło ofertę z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: Gala Jubileuszowej X edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuk Komediowych Teatrów Amatorskich DECHA 2023, działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).


Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres siedmiu dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: anna.wiewiora@podlaskie.eu w terminie od dnia 15 września do dnia 21 września br.

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane. W załączeniu oferta zadania publicznego.

źródło: Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji urzędu marszałkowskiego.
oprac.: Edyta Chodakowska-Kieżel
fot.: UMWP

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama

Reklama