Reklama

Forum Inicjatyw Społecznych 2022

W środę (16 listopada) odbędzie się Forum Inicjatyw Społecznych Miasta Białystok 2022. Jest to coroczne, otwarte spotkanie przedstawicieli trzeciego sektora i samorządu miejskiego, na które zaprasza prezydent Białegostoku wraz z partnerami społecznymi Federacją Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok oraz Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Tematem przewodnim zaplanowanych w ramach forum spotkań są nowe wyzwania stojące przed samorządem i organizacjami pozarządowymi w kontekście przyjętej ogólnopolskiej strategii rozwoju usług społecznych. Strategia zakłada tworzenie centrów usług społecznych – nowych jednostek organizacyjnych gminy i nowych instytucji lokalnej polityki społecznej służących rozwojowi i integracji usług społecznych, organizowanych i świadczonych na poziomie lokalnym, a docelowo – pełnej koordynacji i informacji o usługach społecznych w jednym miejscu, z myślą o wszystkich mieszkańcach gminy.

Czy organizacje pozarządowe są gotowe na usługi społeczne w 2023 roku? W jaki sposób partnerzy lokalni – samorząd, organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej – mogą przygotować się do nowego kształtu świadczenia usług społecznych na terenie miasta Białystok – m.in. o tym rozmawiać będą uczestnicy spotkania.

Forum będzie okazją do zwiększenia wiedzy o nowym systemie projektowania i zarządzania usługami społecznymi, o procesie deinstytucjonalizacji, czyli przejścia od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w środowisku domowym.

Wprowadzenia do tematu dokona prof. dr hab. Mirosław Grewiński – rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie.

W dyskusji panelowej „Organizacje pozarządowe jako partnerzy współzarządzający usługami społecznymi – perspektywa lokalna” wezmą udział:  zastępca prezydenta Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz, Elżbieta Rajewska-Nikonowicz – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, Anna Bugalska reprezentująca Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Rafał Średziński – prezes Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok i Elżbieta Żukowska-Bubienko – prezes Stowarzyszenia Ku Dobrej Nadziei.

Uczestnicy wezmą udział w moderowanej dyskusji w wybranym obszarze tematycznym dotyczącym dobrych praktyk i wyzwań w zarządzaniu usługami społecznymi w kluczowych obszarach Strategii Rozwoju Usług Społecznych do 2030 roku: rodziny z dziećmi, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, osoby w kryzysie bezdomności, osoby w kryzysie psychicznym, dobre praktyki i wyzwania w realizacji usług społecznych – grupa online.

Uczestnicy spotkają się w Centrum Aktywności Społecznej przy ulicy Św. Rocha 3 w Białymstoku. Spotkanie ma charakter otwarty. Forum będzie transmitowane online na fanpage’u Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok, spotkania będą tłumaczone na język migowy.

Program Forum znajduje się w załączniku.

Opracowanie: Eliza Bilewicz-Roszkowska

Plakat: Forum Inicjatyw Społecznych Miasta Białystok

Źródło: Miasto Białystok

Reklama