Ford ogłasza trzyletnie testy E-Transita zasilanego ogniwami wodorowymi

Ford prowadzi badania nad potencjałem wodoru jako źródła energii ogniw, testowanych na pokładzie Forda E‑Transita.Projekt ma na celu ustalenie, czy technologia wodorowych ogniw paliwowych moe pomóc w uzyskaniu wikszego zasigu bezemisyjnej jazdy, co jest istotne w przypadku klientów intensywnie eksploatujcych E‑Transita na dugich dystansach, z maksymalnym obcieniem, z dodatkowymi urzdzeniami konwersji (jak np. agregaty chodnicze) i przy ograniczonych moliwociach adowania w czasie pracy zmianowej.
 

Konsorcjum Forda, skadajce si z szeciu liderów skupionych wokó technologii motoryzacyjnych i partnerów z brany flotowej, finansowane czciowo przez Centrum Zaawansowanych Napdów (APC), pomoe równie doprecyzowa wymagania dotyczce dodatkowej infrastruktury, pozwalajcej na tankowanie wodoru.

 

Ford Pro – dzia firmy odpowiadajcy za sektor pojazdów uytkowych i usug – wykorzysta program pilotaowy do rozszerzenia swojego potencjau w dziedzinie konwersji pojazdów. Projekt moe liczy na wsparcie inynierów z zakadów Forda w Dagenham, a take specjalistów z pobliskiego Centrum E‑Transita w Dunton, z hrabstwa Essex w Wielkiej Brytanii.

 

Tim Slatter, prezes Forda w Wielkiej Brytanii, powiedzia: „Ford uwaa, e ogniwa paliwowe mog mie zastosowanie w jego najwikszych, najciszych samochodach dostawczych, które zyskaj atut bezemisyjnoci. Ogniwa mog jednoczenie zaspokoi wysokie dzienne zapotrzebowanie na energi naszych klientów.”

 

„Ford szczyci si godnym podziwu dorobkiem w sektorze pojazdów uytkowych, dziki niestrudzonemu Transitowi, cieszymy si wic z poszukiwania nowych ekologicznych rozwiza dostaw dla naszych najciej pracujcych samochodów ciarowych” – doda.

 

Zintegrowane rozwizania zapewniajce bezemisyjn eksploatacj

Projekt Forda zwizany z wodorowymi ogniwami paliwowymi napdzajcymi E‑Transita, realizowany wspólnie z Advanced Propulsion Centre, ma za zadanie potwierdzenie biznesowej opacalnoci samochodu. W badaniach poczyy dowiadczenia: Ford, jako 57-letni lider brytyjskiego rynku pojazdów dostawczych oraz eksperci w dziedzinie ukadów napdowych wykorzystujcych ogniwa paliwowe, a take operatorzy flot, a wród nich Ocado Retail. Innymi partnerami w projekcie s:

firma bp, zajmujca si rejestrowaniem zuycia wodoru i okreleniem wymaga dotyczcych infrastruktury;

firma Cambustion, testujca system ogniw paliwowych; Viritech, który projektuje systemy magazynowania wodoru;

Cygnet Texkimp, dostarczajcy elementy z wókna wglowego do zbiorników cinieniowych.

Wodorowe ogniwa paliwowe wytwarzaj energi elektryczn w procesie syntezy znajdujcego si w zbiorniku samochodu wodoru z tlenem, przy czym proces ten jest w peni bezemisyjny, zasig pojazdu duo wikszy, a tankowanie trwa wyjtkowo krótko. Ford bada technologi ogniw paliwowych od lat 90. ubiegego wieku, opracowujc wiele prototypów, a w 2021 roku, podczas Targów Pojazdów Niskoemisyjnych CENEX, zademonstrowa po raz pierwszy model E‑Transita z ogniwami paliwowymi.

 

Krótkoseryjna flota testowa omiu Fordów E‑Transitów napdzanych ogniwami paliwowymi bdzie eksploatowana w szeciomiesicznych etapach, w cigu trzyletniego projektu do 2025 roku. Dane z floty testowej dostarcz informacji na temat cakowitych kosztów posiadania i eksploatacji duego samochodu dostawczego o wyduonym zasigu i czasie pracy, który bez potrzeby adowania w cigu zmian dorównuje odpowiednikowi z silnikiem Diesla.

 

Prototypowe Fordy E‑Transity bd wyposaone w zestawy ogniw paliwowych o duej mocy oraz odpowiednio pojemne zbiorniki wodoru, udoskonalone pod ktem bezpieczestwa, pojemnoci, kosztów i masy. Wanym elementem projektu bdzie ocena skutecznego i opacalnego recyklingu komponentów wycofanych z eksploatacji.

 

Wizja zakadów Dagenham

Transity, montowane w Turcji, trafiaj na uruchomione za zgod rzdu wasne nabrzee portowe zakadów Forda w Dagenham, bdce czci strefy Thames Freeport.

 

Projekt zwizany z wodorowymi ogniwami paliwowymi napdzajcymi E‑Transita przyczynia si do realizacji strategicznego planu Forda, który zakada uruchomienie montau krótkich serii gotowych do konwersji pojazdów, napdzanych wodorem. w efekcie podniesie to kompetencje pracowników i wpynie na sektor przemysu zwizany z wodorem. Pojazdy testowe dostarcz odpowiedzi na pytanie: jakie moe by obecne i przysze zapotrzebowanie na paliwa alternatywne w rejonie ujcia Tamizy.

 

Obszar zakadów Forda w Dagenham, w strefie Freeport, jest obsugiwany przez wasne poczenie kolejowe Forda i ssiaduje z drogami ekspresowymi A13 / M25, co zachcio do wybrania tej lokalizacji przez takich partnerów jak MS-RT.

 

W drodze ku lepszemu

Projekt napdzanego wodorowymi ogniwami paliwowymi E‑Transita wpisuje si w plan Forda „Droga ku lepszemu” (Road to Better), okrelajcy cele zrównowaonego rozwoju firmy. Demonstruje te, e inicjatywy Forda na naszym kontynencie zapewni europejskiemu oddziaowi globalne przodownictwo pod wzgldem neutralnoci wglowej do roku 2035.

 

Od 2017 roku Ford zmniejszy emisj swoich zakadów produkcyjnych o 40%. Udzia w tym miay zakady Dagenham, gdzie zeszoroczne oszczdnoci energii osigny warto 11 500 funtów dziennie.

Mototarget.pl

Reklama

Reklama