Ford dla osób z niepełnosprawnościami. Marka proponuje wiele możliwości adaptacji


Specjalne moliwoci zakupu samochodów dla osób niepenosprawnych


Od pierwszego marca w Polsce mona uzyska dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego w ramach programu Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych „Samodzielno-Aktywno-Mobilno!” – Mobilno osób z niepenosprawnoci.


 


Dofinansowanie dotyczy dostosowanego samochodu osobowego, a wic takiego, w którym dokonano technicznych modyfikacji pod ktem osób z niepenosprawnoci wymagajcych poruszania si na wózku inwalidzkim. Moe je otrzyma osoba z niepenosprawnoci, która nie moe porusza si bez wózka inwalidzkiego i posiada wane orzeczenie o znacznym stopniu niepenosprawnoci albo orzeczenie o niepenosprawnoci ze wskazaniem koniecznoci staej lub dugotrwaej opieki lub pomocy innej osoby w zwizku ze znacznie ograniczon moliwoci samodzielnej egzystencji.


 


Co istotne, dofinansowanie dotyczy zarówno zakupu samochodu dostosowanego do prowadzenia przez osob niepenosprawn jako kierowca, ale take samochodu dostosowanego do podróy osoby z niepenosprawnoci jako pasaera. Wtedy wynosi ono:


– 85% przy kwocie zakupu do 150 tys. z,


– 50% nadwyki ponad kwot 130 tys. z do 200 tys. z,


– 30% nadwyki ponad kwot 200 tys. z do 230 tys. z.


 

Szczegóowe informacje o programie s dostpne na stronie PFRON – pfron.org.pl.


 


Transit oferuje wiele moliwoci adaptacji


Ford posiada jedne z niewielu dostpnych obecnie na rynku samochodów, w których moliwe jest wykonanie profesjonalnej zabudowy dla osób z niepenosprawnoci tak, aby pojazd spenia wszystkie warunki dofinansowania w programie „Samodzielno-Aktywno-Mobilno!” – Mobilno osób z niepenosprawnoci. Wszystkie posiadaj take homologacj zabudowy, co jest istotne w kontekcie rejestracji pojazdu.


 


W przypadku rodziny pojazdów Ford Transit (Transit, Transit Custom) adaptacja przewozu osób niepenosprawnych obejmuje m.in. listwy i zapicia podogowe, które s przeznaczone do mocowania wózków inwalidzkich, atestowane pasy mocujce wózek, pasy krzyowe albo biodrowe zwikszajce bezpieczestwo czy uchwyty uatwiajce wsiadanie. Opcjonalnie dostpne s take najazdy aluminiowe albo winda inwalidzka uatwiajca wprowadzenie osoby niepenosprawnej do wntrza pojazdu. Samochód mona wyposay take w wiata ostrzegawcze zapewniajce bezpieczestwo przy wprowadzaniu wózka.


 


Przestronno Transita mimo modyfikacji gwarantuje wygod uytkowania i wpywa na wysoki komfort podróy nawet czterech osób niepenosprawnych na wózkach inwalidzkich. To jeden z najczciej wybieranych modeli do takich modyfikacji. Odpowiednia zabudowa sprawia, e pasaerowie czuj si komfortowo i bezpiecznie nawet w przypadku pokonywania dugich dystansów.


 


Tourneo Connect ze specjalnymi opcjami


Modelem Forda szczególnie polecanym do adaptacji dla jednego wózka jest natomiast nowy Tourneo Connect, który spotyka si z duym zainteresowaniem. W tym przypadku zabudowa wyglda inaczej ni w przypadku Transita. Oryginalna podoga samochodu w tylnej czci zostaje bowiem usunita i zastpiona obnian, aby osoba niepenosprawna nie miaa problemów z komfortem podczas podróowania. Istotny jest fakt, e do wjazdu suy rampa najazdowa, która wyrównuje zagbienie w pododze, a tym samym poza podróami z osobami niepenosprawnymi przywraca funkcjonalno przestrzeni bagaowej sprzed zabudowy.


 


W tej zabudowie oryginalne tylne fotele nie zostaj wycite, co oznacza, e samochodem moe podróowa sze osób. Uzupenieniem adaptacji jest oczywicie komplet pasów bezpieczestwa – dwa przednie pasy napinane elektrycznie i mocujce wózek (zwijane o dugoci 4 metrów), dwa tylne pasy mocowania wózka z napinaczami rcznymi z tyu wózka oraz trzypunktowy pas bezpieczestwa dla osoby na wózku. Konieczna jest modyfikacja tylnego zawieszenia a w tym zwikszenie moliwoci obcienia zawieszenia o 80 kg. Mona to uzyska poprzez wymian tylnych spryn, ale bardziej polecana jest opcja produkcyjna zestawu do montau trzeciego rzdu siedze, oczywicie bez samych siedze.


Podobn zabudow i z podobn funkcjonalnoci mona wykona równie w modelu Transit Connect Kombi.


 


Sprzeda samochodów ze specjalistycznymi zabudowami zajmuje si wielu dealerów Forda. Ceny konwersji samochodów zale od modelu i potrzeb klienta. Biorc pod uwag dofinansowanie z Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych, koszt zakupu samochodu z zabudow mona obniy nawet o ponad 75%.


 


– W Fordzie staramy si dopasowa nasze samochody do potrzeb wszystkich klientów, ale w razie specjalnych wymaga jestemy przygotowani do specjalnych projektów. Od lat nasze samochody ze specjalistycznymi zabudowami speniaj si w rónych dziedzinach ycia, take przewozie osób niepenosprawnych. Dofinansowania PFRON s znakomit okazj, aby cieszy si nowoczesnymi technologiami oraz komfortem samochodów Forda w korzystnej cenie – powiedzia Piotr Konieczny, dyrektor sprzeday pojazdów dostawczych Ford Polska.

Mototarget.pl

Reklama

Reklama