Reklama

Finał konkursu „Autoportret z historią” Zauważmy rośliny na swojej drodze. Warsztaty Dzień Dziecka z Muzeum Podlaskim w Białymst…

Konkurs polegał na zaprezentowaniu w formie pracy plastycznej, fotografii, filmu lub dzieła literackiego wybranej historii, miejsca historycznego czy zabytku w kontekście osobistych relacji i odczuć, jakie wywołują. Prace konkursowe mogły mieć formę autoportretu w dosłownym rozumieniu, ale również mogły być artystycznym zapisem emocji i uczuć wyrażających osobisty stosunek do „przeżywanej historii”. 

Był adresowany do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i studentów.  

Więcej informacji dotyczących konkursu na stronie Muzeum Podlaskiego

źródło: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
oprac. Barbara Likowska-Matys

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama

Reklama