Fiat Auto Poland – zakład w Tychach nagrodzony

Jury Nagrody EFQM zakończyło obrady nad listą tegorocznych finalistów o Europejską Nagrodę Jakości EFQM . Finaliści reprezentują najlepsze przedsiębiorstwa i niedochodowe organizacje [non-profit] w Europie. W grupie 27 Finalistów znalazł się Fiat Auto Poland Zakład w Tychach.
Nagroda EFQM jest najwyższym wyróżnieniem wśród licznych regionalnych i krajowych nagród za doskonałość organizacji. EFQM uważa Doskonałość za znakomitą praktykę w zarządzaniu organizacją i osiąganiu wyników. Aby pomóc w prowadzeniu organizacji na drodze do poprawy jej wyników, fundacja EFQM stworzyła Model Doskonałości EFQM. Model ten jest najczęściej stosowanym systemem zarządzania w Europie i jest stosowany przez tysiące organizacji w całej Europie i poza nią.
Uroczystość wręczania nagrody EFQM będzie mieć miejsce na dorocznym Forum EFQM, które w tym roku odbędzie się w Budapeszcie na Węgrzech w dniach 6-8 listopada 2006.
autor: Bstok.pl
Źródło Fiat

Reklama