Reklama

Energetyka cieplna na PB – fachowcy wykształcą fachowców

– Otwieramy na Politechnice Białostockiej kierunek zupełnie wyjątkowy, taki który wprost adresuje wszystkie nasze działania do centrum wydarzeń w polskiej gospodarce,  do energetyki cieplnej – zapowiada prof. dr hab. inż. Dariusz Butrymowicz, kierownik Katedry Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej – Energetyka cieplna to jest kierunek który obejmuje swoim zasięgiem i różne obszary energetyki, takie które nam się rzeczywiście kojarzą wprost z energetyką, czyli z konwersją różnych źródeł energii również energii odnawialnej na moc elektryczną, ale również ten kierunek obejmuje wszelkiego rodzaju technologie związane z konwersją energii na ciepło i chłód, a więc i pompy ciepła, i chłodnictwo, i klimatyzację.

To absolutnie wyjątkowa sytuacja w skali całego kraju.

– Do tej pory nigdzie w Polsce nie można było uzyskać uprawnień zawodowych, które obejmowałyby wszystkie sfery działalności zawodowej w zakresie energetyki cieplnej, czyli uprawnienia energetyczne, i uprawnienia budowlane instalacyjne, i uprawnienia chłodnicze – podkreśla prof. Butrymowicz.

Dodał, że Politechnika Białostocka jako pierwsza uczelnia w Polsce nieodpłatnie przygotowuje studentów do zdobycia uprawnień zawodowych. Co więcej, w części uprawnień uczelnia posiada już prawo do certyfikowania personelu, w związku z tym kierunek energetyka cieplna oferuje coś, co jest rzeczą zupełnie wyjątkową.

Fachowcy z branży przemysłowej będą kształcić studentów

Dodatkowym atutem kierunku energetyka cieplna jest doskonała współpraca z zakładami przemysłowymi.

– Zaprosimy na wykłady ludzi, którzy mają unikalne, bardzo wysokie i bardzo cenione na rynku kompetencje, którzy pochodzą spoza województwa podlaskiego, by tworzyli z nami kierunek energetyka cieplna – zapowiada prof. Butrymowicz.

Część zajęć będą prowadzili najbardziej renomowani pracownicy różnych branż przemysłowych, również tacy, którzy przy tej okazji współpracy z nami rozwijają się naukowo.

Oprogramowania stosowane podczas nauki na kierunku energetyka cieplna

Wykorzystywane na Politechnice Białostockiej oprogramowanie inżynierskie pozwala na pełną analizę procesów cieplno-przepływowych. Naukowcy i ich studenci mogą np. zobaczyć wewnątrz takiej naddźwiękowej strumienicy obraz pola prędkości, miejsce gdzie powstaje fala uderzeniowa.  

– Tego typu urządzenia modelujemy i wykonujemy nie tylko po to, żeby je badać i testować, ale również wdrażać – podkreśla prof. Śmierciew.

Podał on przykład projektu strumienicy do klimatyzacji samochodowych, która została zaprojektowana, wykonana i zaimplementowana do pracy w niemieckich autobusach.

– Projektowaliśmy też mini strumienice, mini urządzenia chłodnicze, które były dedykowane do chłodzenia urządzeń elektronicznych – opowiada prof. Śmierciew.

Studenci mogą wykorzystywać oprogramowanie inżynierskie np. w pracach dyplomowych dotyczących klimatyzacji.

– Przykładowo, jeden z moich dyplomantów dokonywał analizy rozpływu powietrza i wpływu modelu turbulencji na rozpływ powietrza w pomieszczeniach do pracy i nauki nowoczesnego budynku Biblioteki Politechniki Białostockiej – wymienia prof. Śmierciew. – Zachęcamy studentów do czynnego udziału w pracach analitycznych i numerycznych  z wykorzystaniem oprogramowania typowo inżynierskiego w postaci kodów CFD, ale oprócz tego pracujemy również z wykorzystaniem oprogramowania inżynierskiego do analiz matematycznych, które również próbujemy wykorzystywać w naszej działalności dydaktycznej

Wiedzę teoretyczną, projektową oraz praktyczną, a także umiejętności pracy na specjalistycznym oprogramowaniu obliczeniowym i projektowym czy też umiejętność pracy w zespole zdobyte podczas kształcenia na kierunku energetyka cieplna będzie można wykorzystać nie tylko podczas pracy w zawodzie inżyniera projektanta czy też inżyniera serwisu, ale także między innymi na szczeblach menedżerskich podczas nadzoru i obsługi projektów energetycznych.

Jakie perspektywy zawodowe stwarza kierunek?

Absolwenci kierunku energetyka cieplna zdobędą wykształcenie sprofilowane w zakresie energetyki cieplnej, chłodnictwa i klimatyzacji. Będą posiadali interdyscyplinarne kompetencje zawodowe w obszarze czystych technologii energetycznych, technologii wytwarzania chłodu oraz zagadnień cieplno-przepływowych występujących w nowoczesnym przemyśle, inżynierii środowiska i budownictwie. Studenci poznają też programy CAD i CFD

W ramach specjalności Technologie energetyczne – absolwent uzyska kompetencje związane z technologiami siłowni energetycznych, technologiami konwersji energii odnawialnych oraz zagospodarowania energii odpadowych w przemyśle, budownictwie i ochronie środowiska.

W ramach specjalności Chłodnictwo i klimatyzacja – absolwent uzyska kompetencje z zakresu nowoczesnej techniki chłodniczej, klimatyzacyjnej, pomp ciepła oraz innowacyjnych technologii chłodniczych.

Absolwent energetyki cieplnej będzie przygotowany do podjęcia pracy w: przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem i eksploatacją w obszarze energetyki cieplnej, chłodnictwa, klimatyzacji, pomp ciepła oraz przemysłu spożywczego i chemicznego.

Absolwenci uzyskują również kwalifikacje niezbędne do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w tej dziedzinie oraz podstawową wiedze niezbędną do pracy w środowisku międzynarodowym, obejmujące posługiwanie się językiem specjalistycznym, co pozwala na współpracę z firmami zagranicznymi.

Wymagania przy rekrutacji od kandydatów na studia

Przyjęcia kandydatów na studia pierwszego stopnia będą dokonywane na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów uzyskanych z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:

w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w 2010 roku i później:

  • matematyka,
  • fizyka lub chemia,
  • język obcy nowożytny,

w przypadku kandydatów zdających egzamin dojrzałości lub egzamin maturalny do 2009 roku włącznie:

  • matematyka lub fizyka lub chemia,
  • język obcy nowożytny.

Przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunek energetyka cieplna odbywać się będzie w ramach limitu miejsc w oparciu o listę rankingową kandydatów objętych postępowaniem.

Rekrutacja na ten kierunek prowadzona jest przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

źródło: Politechnika Białostocka
oprac.: Cezary Rutkowski
fot.:  Paweł Jankowski/Politechnika Białostocka

Reklama