Reklama

El-Robo-Mech – konkurs o indeks na studia

Konkurs El-Robo-Mech to wspólny pomysł Wydziału Elektrycznego i Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej. Obydwa wydziały prowadzą kierunki studiów związane z automatyką i robotyką, elektrotechniką, elektroniką, telekomunikacją, inżynierią biomedyczną, mechaniką i budową maszyn. Właśnie te kierunki są obszarami tematycznymi, w których uczniowie mogą zgłaszać prace konkursowe – wyjaśnia prorektor ds. rozwoju dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB.

W konkursie mogą wziąć udział zarówno osoby indywidualne, jak i zespoły uczniowskie liczące do trzech osób. W zeszłorocznej edycji konkursu prawo do podjęcia studiów stacjonarnych na dowolnie wybranym kierunku Wydziału Mechanicznego oraz Elektrycznego wygrały aż 24 osoby. Jest więc o co powalczyć!

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach. W pierwszym uczniowie przygotowują prezentację dotyczącą swojego projektu. Może to być schemat maszyny lub urządzenia wraz z opisem działania, program komputerowy, model konstrukcji, publikacja naukowa itp. Praca powinna bezpośrednio lub pośrednio dotyczyć rozwiązań z zakresu: mechanika i budowa maszyn, mechatronika, automatyka i robotyka, informatyka stosowana, energetyka, elektrotechnika, elektronika, telekomunikacja lub inżynieria biomedyczna. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać opis oraz wyjaśnienie na czym polega innowacyjność projektu. Prace konkursowe należy przesłać w terminie do 23 marca 2022 r.

W drugim etapie autorzy najciekawszych prac, zaprezentują swoje pomysły przed komisją konkursową. Laureaci konkursu uzyskają prawo podjęcia studiów stacjonarnych na dowolnie wybranym kierunku na Wydziale Mechanicznym lub Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej z pominięciem konkursu świadectw. Oprócz tego mogą liczyć na atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe.

Konkurs El-Robo-Mech organizują Wydział Mechaniczny, Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej oraz Rada Przedsiębiorców WM i Rada Przemysłowo-Programowa WE.

Harmonogram i formularze zgłoszeniowe dla uczestników konkursu znajdują się na stronie Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej

źródło: Politechnika Białostocka
oprac.: Aneta Kursa

Reklama