Reklama

Dziesięciolecie przedszkola nr 82 w Białymstoku

Przedszkole Samorządowe nr 82 przy ul. Zbigniewa Herberta obchodzi 10 urodziny. Z tej okazji wczoraj (26 lutego) odbyło się uroczyste spotkanie jubileuszowe, podczas którego nadano placówce nazwę „Stumilowy Las”.

W trakcie tego święta zaprezentowano dotychczasowy dorobek przedszkola i program artystyczny w wykonaniu dzieci i nauczycieli. Następnie uroczyście nadano przedszkolu nazwę „Stumilowy Las” i odsłonięto tablicę pamiątkową. W jubileuszu uczestniczyli wychowankowie, dyrekcja i rada pedagogiczna, przedstawiciele rodziców, zaproszeni przez goście m.in. Łukasz Prokorym Przewodniczący Rady Miasta Białystok oraz radna Joanna Misiuk. Zasłużeni nauczyciele otrzymali nagrody Prezydenta Miasta, które wręczył zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.

– Dziesięć lat przedszkola to czas codziennej, ciężkiej pracy nad opieką i wychowaniem dzieci. Doceniamy to i dziękujemy całej kadrze za ogromne zaangażowanie. Życzę wszystkim maluchom i ich opiekunom, żeby wszystkie dni w roku były tak radosne, jak ten dzisiejszy – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.

Przedszkole nr 82 w Białymstoku ma 8 oddziałów przedszkolnych, pod opieką nauczycieli jest 200 dzieci. Placówka kładzie nacisk na indywidualny rozwój dzieci i wspieranie ich aktywności twórczej. Najmłodsi w bezpiecznych warunkach i dobrej atmosferze zdobywają wiedzę i umiejętności, poznają swoje prawa i uczą się obowiązków. Misją przedszkola jest kształtowanie właściwych postaw moralnych i społecznych oraz przygotowanie do dalszej edukacji.

Źródło Urząd Miejski Białystok