Reklama

Dziesiątego maja na granicy

W rejonie Krynek 5 cudzoziemców pochodzących z Senegalu, Gwinei i Mauretanii pokonało w bród rzekę graniczną Świsłocz. Wbrew przepisom na terytorium Polski próbowali przedostać się równiez obywatele Iranu, Afganistanu, Somalii, Erytrei, Egiptu i Turcji.


Pozostałe zdarzenia odnotowane zostały na odcinkach ochranianych przez Placówki SG w Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych, Czeremsze i Mielniku. Kilku cudzoziemców na widok polskich patroli zaniechało nielegalnego przekroczenia granicy i cofnęło się w głąb Białorusi. 


Od początku 2023 r. polsko – białoruską granicę próbowali nielegalnie pokonać migranci pochodzący z 41 krajów.  • Funkcjonariusz SG
    Funkcjonariusz SG
Podlaska Straż Graniczna

Reklama

Reklama