Reklama

Dzień Edukacji Narodowej

Historia Dnia Nauczyciela w Polsce sięga 1957 r. Podczas Światowej Konferencji Nauczycielskiej w Warszawie ustalono, że dzień 20 listopada będzie Międzynarodowym Dniem Karty Nauczyciela i świętem nauczycieli. Konferencja została zorganizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Ustawa z dnia 27 kwietnia 1972 r., zwana Kartą praw i obowiązków nauczyciela, wprowadziła Dzień Nauczyciela obchodzony w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej.

W 1982 r. kartę praw i obowiązków zastąpiła Karta Nauczyciela, zmieniając nazwę święta na Dzień Edukacji Narodowej oraz wprowadzając przepis: Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty.

Samorządowe placówki oświatowe

Samorząd Województwa Podlaskiego nadzoruje cztery placówki oświatowe. To Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku (CZMiS) oraz centra edukacji nauczycieli (CEN) w Białymstoku, Suwałkach i Łomży.

CZMiS jest szkołą z blisko 70-letnią historią. Obecnie na osiemnastu kierunkach uczy się tu ponad 400 słuchaczy.

– Kształcimy średni personel medyczny, pracowników społecznych. Mamy takie kierunki jak technik dentystyczny, technik farmaceutyczny, ale też technik usług kosmetycznych czy najnowszy kierunek: podolog – mówiła dyrektor placówki Grażyna Wiktoria Citko.

Odpowiednie przygotowanie szkoła gwarantuje również w takich zawodach jak opiekun w domu pomocy społecznej, terapeuta zajęciowy czy opiekun środowiskowy. W CZMiS pracuje ponad 70 wykładowców.

Centra edukacji nauczycieli

Samorząd województwa nadzoruje też centra edukacji nauczycieli: w Białymstoku, Suwałkach i Łomży. W trzech podlaskich ośrodkach pracuje blisko stu nauczycieli, konsultantów i bibliotekarzy. Znaczna część to pracownicy etatowi. CEN-y to placówki zajmujące się doskonaleniem zawodowym kadry nauczycielskiej. Ich celem jest wspieranie rozwoju szkół i placówek oświatowych. Oprócz szkoleń organizują konferencje, spotkania, warsztaty i seminaria.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty złożył marszałek Artur Kosicki.

Aneta Kursa
red.: Małgorzata Sawicka

Reklama