Reklama

Dyskusja o rozwoju Białegostoku

Trwają konsultacje projektu „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 roku”. To dokument, który powstaje w Urzędzie Miejskim co dziesięć lat. Jego autorzy chcą poznać opinie i pomysły białostoczan na temat wizji rozwoju miasta. W spotkaniu online, które odbyło się w środę (13 października), wzięło udział ponad 30 osób.

W pierwszej części spotkania Dorota Perło, pełnomocnik prezydenta ds. Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2021-2030 przedstawiła główne założenia projektu dokumentu, a następnie eksperci: Andrzej Parafiniuk – ekspert ds. rozwoju gospodarczego, dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB – ekspert ds. kapitału ludzkiego i społecznego, dr hab. inż. arch. Bartosz J. Czarnecki, prof. PB – ekspert ds. zagospodarowania przestrzennego, prof. dr hab. Piotr Banaszuk – ekspert ds. środowiska, Jarosław Antychowicz – ekspert ds. smart city oraz dr Anna Augustyn – ekspert ds. powiązań funkcjonalnych omówili poszczególne obszary tematyczne strategii, zwracając uwagę na najbardziej istotne elementy, które znalazły odzwierciedlenie w projekcie.

Podczas spotkania mieszkańcy zwracali uwagę między innymi na zagadnienia związane z ochroną środowiska, jakością powietrza, świadomością ekologiczną. Poruszono kwestie związane ze sferą gospodarczą, np. panujący trend pracy zdalnej zwłaszcza w branży IT oraz inwestowanie firm poza granicami miasta. Pytano także o kluczowe inwestycje miejskie określone w projekcie strategii. Do przedstawionych uwag i pytań na bieżąco odnosili się eksperci. Na koniec sekretarz miasta  Krzysztof Marek Karpieszuk podsumował spotkanie i podziękował uczestnikom za uwagi i wyrażenie opinii.

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 roku” rozpoczęły się 14 września i potrwają do 20 października 2021 r. Mogą wziąć w nich udział mieszkańcy Białegostoku, organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność na rzecz białostoczan. Udział w konsultacjach można wziąć poprzez wypełnienie ankiety elektronicznej albo papierowej i złożenie jej w wyznaczonych punktach Urzędu Miejskiego w Białymstoku: przy ulicy Słonimskiej 1 i Św. Rocha 3. Więcej informacji znajduje się na stronach bialystok.pl i strategia2030.bialystok.pl.

Zapraszamy do aktywnego udziału w kształtowaniu przyszłości Białegostoku.

Opracowanie: Kamila Bogacewicz

1.jpg

Źródło: Urząd Miejski Białystok

Reklama