Reklama

Druhowie z OSP Suchowola podsumowali miniony rok

Rozmawiano o ubiegłorocznych działaniach ratunkowych jednostki oraz planowanych przedsięwzięciach na najbliższe dwanaście miesięcy. Spotkanie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchowoli odbyło się w piątek, 19 stycznia. Wzięła w nim udział Wiesława Burnos, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego.


Rozmawiano o ubiegłorocznych działaniach ratunkowych jednostki oraz planowanych przedsięwzięciach na najbliższe dwanaście miesięcy. Spotkanie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchowoli odbyło się w piątek, 19 stycznia. Wzięła w nim udział Wiesława Burnos, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego.

Wiesława Burnos mówiła m.in. o tym, jak ważne jest właściwe doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych.

Jesteście bardzo dobrze przygotowani do działań ratowniczych, jednak ważny jest też sprzęt, który wykorzystujecie w podejmowanych akcjach. Cieszę się, że jednostka pod tym względem jest w co raz lepszej sytuacji i, że samorząd województwa mógł się do tego przyczynić mówiła członek zarządu.

Prezes OSP Suchowola, Michał Suchwałko zaznaczył, że w ubiegłym roku wydatki na osprzęt jednostki zdominowane zostały przez zakup ciężkiego samochodu gaśniczego. Koszt jego zakupu to blisko 1,5 mln zł.

– Był to olbrzymi wydatek, a nasza jednostka potrzebowała takiego auta. Otrzymaliśmy m.in. wsparcie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 800 tys. zł, natomiast 70 tys. zł to dotacja z budżetu województwa – mówił.

W tym roku planowane jest złożenie wniosków o wsparcie finansowe przeznaczone dla Ochotniczych Straży Pożarnych w konkursie zorganizowanym przez zarząd województwa, gdzie do rozdysponowania są 2 mln zł.

W ubiegłym roku druhowie z Suchowoli wyjeżdżali do blisko osiemdziesięciu akcji ratowniczych. Aktywność jednostki przez wzgląd na bliskie usytuowanie trasy S8 jest bardzo duża. To właśnie oni najczęściej jako pierwsi dojeżdżają do miejsc wypadków i zdarzeń drogowych.

Na spotkaniu sprawozdawczym obecni byli także lokalni samorządowcy, m.in. Michał Matyskiel, burmistrz Suchowoli oraz mieszkańcy gminy.

Monika Pańko
red.: Aneta Kursa

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama