Reklama

Dotacje z budżetu województwa dla szpitala psychiatrycznego w Choroszczy

Kupno sprzętu ma związek z budową kuchni centralnej w choroskim szpitalu, która rozpoczęła się w 2021 r. i ma zakończyć się najpóźniej w grudniu br. W kolejnym roku zostanie wykonane wyposażenie kuchni, w skład której wejdzie m.in. sześć komór chłodniczych i jedna mroźnicza, jak również wiele innych urządzeń do schładzania wszystkich docieplonych i zaizolowanych komór.

Z kolei program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii jest nastawiony na leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz terapię osób współuzależnionych. Jednym z głównych jego celów jest zmniejszenie liczby ludzi ulegających tym nałogom poprzez dokształcanie kadry oraz podnoszenie standardu funkcjonowania placówek lecznictwa odwykowego.

Barbara Likowska-Matys
red.: Aneta Kursa 

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama