Reklama

Dotacje z budżetu województwa dla placówek medycznych w Suwałkach

– Zakup klimatyzatorów i sprzętu informatycznego jest konieczny, gwarantuje bowiem prawidłowe funkcjonowanie placówek podległych samorządowi województwa. Natomiast zwiększenie liczby łóżek pozwoli objąć opieką większą liczbę chorych – powiedział Marek Malinowski, członek zarządu odpowiedzialny za zdrowie.

Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach otrzyma dwie dotacje. Za pierwszą z nich, w wysokości 117,7 tys. zł, sfinansuje zakup i dostawę 12 łóżek szpitalnych, rehabilitacyjnych z wyposażeniem. To pozwoli na zwiększenie bazy łóżek na oddziałach stacjonarnych, tj. na oddziale rehabilitacyjnym i oddziale rehabilitacji neurologicznej, które aktualnie dysponują 54 łóżkami.

Drugą dotację, w wysokości 18,6 tys. zł, ośrodek przeznaczy na zakup i dostawę nowych klimatyzatorów do serwerowni. Dotychczasowe urządzenia uległy awarii, nie nadają się do naprawy, w związku z tym konieczny jest zakup nowych, które zapewnią prawidłową pracę serwerów.

Z kolei szpital wojewódzki w Suwałkach dostanie blisko 560 tys. zł na infrastrukturę informatyczną, m.in.: serwery, systemy operacyjne, licencje, oprogramowanie. Obecnie użytkowane wyposażenie jest przestarzałe i awaryjne. Nowe urządzenia zagwarantują bezpieczeństwo danych medycznych oraz wysoki poziom usług. Realizacja zadania jest kontynuacją prac rozpoczętych w 2021 r., obejmujących dostawę, montaż serwerów i macierzy oraz migrację danych ze starych urządzeń na nowe.

Barbara Likowska-Matys
red.: Małgorzata Sawicka

 

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama