Reklama

Dotacje z budżetu województwa dla jednostek medycznych na zabezpieczenie sytuacji krytycznych

– Te dotacje mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców naszego województwa. Musimy, zwłaszcza uwzględniając obecną sytuację geopolityczną, w maksymalnym stopniu zabezpieczyć nasze placówki medyczne, aby w każdej sytuacji mogły udzielać pomocy, aby żadna awaria czy przerwy w dostawach prądu nie zakłóciły ich funkcjonowania – powiedział marszałek Artur Kosicki.

– Przyznanie dotacji było możliwe dzięki decyzji radnych wojewódzkich, którzy podczas ostatniego posiedzenia sejmiku w poniedziałek, 28 marca, zabezpieczyli na ten cel środki w budżecie województwa – dodał Marek Malinowski, członek zarządu odpowiedzialny za sektor zdrowia. – To ważne inwestycje, pozwalające zabezpieczyć ciągłość świadczenia pomocy przez jednostki ochrony zdrowia.

Ponad 290 tys. zł otrzyma szpital psychiatryczny w Choroszczy na zakup aparatu do badania echo serca i trzech zbiorników do przechowywania oleju napędowego. Nowy aparat wpłynie na usprawnienie diagnostyki i kompleksowe leczenie chorych bez konieczności ich transportu do innych podmiotów leczniczych.

Jeśli chodzi o konieczność nabycia zbiorników, to mają one zabezpieczać szpital na wypadek braku prądu lub wody. Placówka posiada trzy agregaty prądotwórcze. Posiadają one własne zbiorniki, jednak ich pojemność pozwala na pracę agregatów przez 12 godzin. Dodatkowe zbiorniki, w których przechowywane i na bieżąco uzupełniane będzie paliwo, zapewnią dłuższe utrzymanie szpitalnego systemu zasilania w prąd i wodę.

Z kolei prawie 40 tys. zł otrzyma ośrodek rehabilitacji w Suwałkach na zakup przenośnego agregatu prądotwórczego do wytwarzania energii elektrycznej o mocy ok. 5,5 kW. Będzie on stanowił zabezpieczenie prawidłowego procesu leczenia pacjentów wymagających np. tlenoterapii.

Dotację w wysokości 285 tys. zł dostanie szpital wojewódzki w Suwałkach na zakup agregatu prądotwórczego, zbiornika paliwa i pompy wody. Nowy agregat o mocy 350 kVA zastąpi zużyty i niedający gwarancji bezawaryjnej pracy sprzęt z 1982 r., a zbiorniki pozwolą na zwiększenie czasu jego pracy. Pompa do studni głębinowej, skąd szpital czerpie wodę na własne potrzeby, również zastąpi starą i wysłużoną.

Natomiast Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Łomży 40 tys. zł przeznaczy na zakup generatora prądu. Jednostka posiada generatory w dwóch z czterech filii (w Grajewie oraz Wysokiem Mazowieckiem), jednak siedziba pogotowia w Łomży pozbawiona jest zabezpieczenia na wypadek zaniku zasilania.

Barbara Likowska-Matys
red.: Małgorzata Sawicka

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama