Reklama

Dodatkowe ponad 207 tys. zł na modernizację budynku i zakup sprzętu dla szpitala psychiatrycznego w Choroszczy

Dotacja z budżetu województwa, którą w poniedziałek 5 czerwca zatwierdził zarząd, będzie przeznaczona na wkład własny i wydatki niekwalifikowalne dużego projektu z funduszy europejskich. Dotyczy on m.in. modernizacji oraz wyposażenia budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z rehabilitacją psychiatryczną (ZOL) Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy.


Reklama

Całkowita wartość projektu to ponad 4,2 mln zł. Zarząd Województwa Podlaskiego współfinansował jego realizację dotacją z budżetu województwa podlaskiego w wysokości ponad 782 tys. zł.

– Obecny zarząd dużą wagę przykłada do rozwoju opieki psychiatrycznej w regionie. Dlatego ten projekt jest dla nas ważny i znaczący – mówił Marek Malinowski, członek zarządu odpowiedzialny m.in. za obszar zdrowia.

Zakres projektu obejmie przebudowę i rozbudowę budynku 48A szpitala w Choroszczy, w którym mieści się Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Obiekt zostanie też wyposażony w meble oraz sprzęt medyczny. Dotychczas Zakład zapewniał pobyt 51 pacjentom, w tym 24 kobietom na parterze budynku (8 pokoi) oraz 27 mężczyznom na piętrze (9 pokoi). Po przebudowie zwiększy się możliwość przyjęcia na całym oddziale do łącznie 54 pacjentów. W 2021 r. ze świadczeń opieki zdrowotnej w Zakładzie skorzystało 59 pacjentów, zaś w 2022 r. 54 pacjentów.

Planowany jest także zakup sprzętu dla jednostek organizacyjnych szpitala udzielających ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych: Centrum Zdrowia Psychicznego, Leczenia Uzależnień i Padaczek oraz Centrum Zdrowia Psychicznego, które mieszczą się przy ul. Radzymińskiej 2 w Białymstoku. To m.in. stymulator magnetyczny TMS, system do rehabilitacji funkcji poznawczych, rotor do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych, atlas do ćwiczeń, bieżnie rehabilitacyjne, mobilne zestawy EKG, kardiomonitory, pulsoksymetry, defibrylatory, łóżka szpitalne i rehabilitacyjne.

Stymulator magnetyczny TMS doposaży Poradnię zdrowia psychicznego. To innowacyjna metoda leczenia zaburzeń psychicznych i pozwala na wdrożenie procesu leczenia u pacjentów borykających się z problemami psychicznymi lekoopornymi, którzy dotychczas mogli korzystać z tej procedury wyłącznie w ramach świadczeń stacjonarnych.

Monika Pańko
red.: Małgorzata Sawicka

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama