Reklama

Dodatkowe pieniądze dla Muzeum Podlaskiego na centrum badań i konserwacji zabytków Wystawa dyplomowa w Muzeum Rzeźby Alfonsa Kar…

Pieniądze zostaną wykorzystane na pokrycie części wkładu własnego za prace budowlane, a także na m.in.: zakup i montaż specjalistycznych urządzeń i wyposażenia centrum konserwacji zabytków. Zakupione zostaną komory fumigacyjne, służące chemicznej dezynsekcji eksponatów, przy użyciu specjalnych gazów.

– Największe Muzeum w regionie zasługuje na pracownię z prawdziwego zdarzenia – mówił marszałek Artur Kosicki. – Dzięki konserwacji wiele zabytków będzie mogło zostać odnowionych i udostępnionych zwiedzającym. To też możliwość świadczenia usług konserwatorskich instytucjom, które takich miejsc nie posiadają – dodał.

Muzeum Podlaskie na siedzibę pracowni konserwacji zabytków wybrało budynek magazynowy znajdujący się w Choroszczy przy ul. Pałacowej, który obecnie jest przebudowywany.

Tu będą mieścić się:

  • studio fotograficzne i laboratorium komputerowe, 
  • pomieszczenie do konserwacji papieru, tkanin i skóry,
  • warsztat konserwacji suchego drewna,
  • warsztat konserwacji garncarstwa, 
  • warsztat konserwacji metalu,
  • warsztaty pozłotnicze służące do konserwacji ram i złoconych mebli, 
  • komora do fumigacji, w której odbędzie się dezynfekcja i eksterminacja przedmiotów i zbiorów muzealnych,
  • pomieszczenie z mokrą wanną do ochrony drewna.

Projekt „Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków” jest dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014-2020.

Do niedawna partnerem projektu było Grodzieńskie Państwowe Muzeum Historyczno-Archeologiczne. Jednak w związku z sytuacja geopolityczną (wojna w Ukrainie i opowiedzenie się Białorusi po stronie Rosji) finansowanie unijne prac białoruskiej instytucji zostało wstrzymane.

Aneta Kursa
red.: Małgorzata Sawicka

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama